Sự khác nhau giữa ISO 22000 và HACCP

Như bạn biết có những điều rất khó giải mã khi ngay cả bạn đã search trên Google cũng không dẫn đến câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm. Xem qua internet mang lại nhiều thông tin và ví dụ khác nhau nhưng không phải là thông tin cần thiết cho những người muốn có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi: Sự khác nhau giữa ISO 22000 và HACCP là gì? Hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời và kết thúc tìm kiếm của bạn.

Để hiểu sự khác nhau giữa ISO 22000 và HACCP là gì trước hết chúng ta cùng hiểu về HACCP.

HACCP là gì?

HACCP hay còn gọi là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm lần đầu tiên được phát triển vào những năm 1960 bởi các nhà khoa học cho NASA khi họ muốn sản xuất thực phẩm không có rủi ro cho các phi hành gia. Và trong ba mươi năm gần đây HACCP đã được các ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng để giúp kiểm soát và ngăn ngừa các nguy cơ liên quan đến các mối nguy có thể gây mất an toàn thực phẩm.

Trong khi HACCP được sử dụng trong một số ngành công nghiệp khác nhau, hệ thống này luôn có liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào chuỗi thực phẩm, bao gồm bất kỳ thứ gì từ quán cà phê nhỏ hoặc bếp gia đình đến các nhà máy sản xuất thực phẩm lớn hơn nhiều. Hệ thống HACCP hiện đã được chấp nhận và sử dụng trên toàn thế giới và đã trở thành một yêu cầu lập pháp quan trọng đối với các ngành công nghiệp thực phẩm ở các quốc gia trên nhiều châu lục.

Giới thiệu ISO 22000

Khoảng 20 năm trước, nhiều tiêu chuẩn đã được phát triển trong nhiều tổ chức tư nhân và quốc gia trên toàn cầu về an toàn thực phẩm đã trở thành một tiêu chuẩn phức tạp. Điều này có nghĩa là các công ty khác nhau bắt đầu sử dụng mã nội bộ của riêng họ khi kiểm tra các nhà cung cấp của họ và bởi vì tất cả họ đều có các tiêu chí khác nhau cho việc đánh giá của mình, điều này khiến các nhà cung cấp thực sự khó đáp ứng các yêu cầu trên toàn cầu.

Với sự bối rối mà Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đặt ra về việc tạo ra một tiêu chuẩn có thể kiểm tra được cho Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) và họ đã đưa ra ISO 22000. Tiêu chuẩn này nhanh chóng được các tổ chức trên thế giới áp dụng và đưa ra các yêu cầu xác định áp dụng cho thực phẩm nhà sản xuất, nhà sản xuất và bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm.

Vậy sự khác nhau giữa ISO 22000 và HACCP là gì?

Thứ nhất, HACCP là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mà các doanh nghiệp có thể sử dụng trong khi ISO 22000 là tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng. Ngoài ra, nhiều điểm khác biệt được liệt kê bên dưới:

–   ISO 22000 cho phép các chuyên gia bên ngoài phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp và điều này bao gồm việc thực hiện và xác minh tất cả các hoạt động liên quan đến hệ thống.

–   ISO 22000 yêu cầu phân tích rủi ro để đánh giá tất cả các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đã được xác định.

–   HACCP sử dụng ý tưởng truyền thống về các biện pháp kiểm soát được chia thành hai nhóm: các điều kiện tiên quyết và các biện pháp áp dụng tại các điểm kiểm soát tới hạn. Đối với ISO 22000, những ý tưởng này đã được tổ chức lại bằng cách bổ sung một nhóm các biện pháp kiểm soát có tên là các chương trình tiên quyết trong hoạt động.

–   ISO 22000 yêu cầu phải có một hệ thống giám sát và các hành động khắc phục được lập kế hoạch.

–   ISO 22000 yêu cầu các kết quả phải được phân tích và cải thiện sau khi giám sát các kế hoạch HACCP.

–   Trong khi kiểm soát chất gây dị ứng là bắt buộc trong ISO 22000, nó không được đề cập hoặc cần thiết trong HACCP.

–   Với ISO 22000, phải liên tục cải tiến và hệ thống quản lý cần được cập nhật.

Trên toàn thế giới, ngành công nghiệp thực phẩm phải đối mặt với nhiều trở ngại liên quan đến an toàn thực phẩm và điều quan trọng là phải đảm bảo giảm thiểu những trở ngại này bằng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung giải thích Sự khác nhau giữa ISO 22000 và HACCP hy vọng thật sự hữu ích cho doanh nghiệp.

ISOPRO có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn áp dụng ISO 22000 cũng như HACCP cho doanh nghiệp thực phẩm. Nếu doanh nghiệp đã xác định được cho mình tiêu chuẩn cần áp dụng, hãy đăng ký dịch vụ tư vấn của chúng tôi để việc áp dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Danh mục

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !