• 	Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ theo FSSC 22000 phiên bản 5

Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ theo FSSC 22000 phiên bản 5

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 

✔️Việc áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) cho phép doanh nghiệp cải tiến năng lực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của mình và để quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm. Cuộc đánh giá nội bộ là một thành phần thiết yếu cho một Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có hiệu lực, và qua khóa học này, quý học viên sẽ nhận được lợi ích từ việc học tập và phát triển các kỹ năng để giúp cải tiến năng lực đảm bảo an toàn thực phẩm của quý doanh nghiệp.
✔️Khóa đào tạo FSSC 22000 này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo sự phù hợp và việc thực hiện các quá trình dựa trên FSSC 22000. Học viên khóa đào tạo FSSC 22000 sẽ học được cách để bắt đầu một cuộc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối các báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động theo dõi sau đánh giá.

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC


Sau khi tham dự khóa học, học viên có:

Kiến thức
 Giải thích các hướng dẫn cho việc đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011,  xác định việc áp dụng các hướng dẫn của ISO 19011 vào việc đánh giá FSSC 22000.
Kỹ năng
 Bắt đầu cuộc đánh giá, chuẩn bị các hoạt động đánh giá, thực hiện các hoạt động đánh giá, chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá, hoàn thành cuộc đánh giá và theo dõi sau đánh giá.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


–   Bất kỳ ai có liên quan đến việc đánh giá, duy trì hoặc giám sát Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

 1. Nhận thức Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo FSSC phiên bản 5
 2. Các yêu cầu của FSSC 22000 cho cuộc đánh giá nội bộ và kết quả dự kiến
 3. Hướng dẫn áp dụng ISO 19011 vào cuộc đánh giá
 4. Thực hiện các hoạt động đánh giá


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngày 1: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Nhận thức Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo FSSC phiên bản 5
 2. Lợi ích khóa học, chào mừng và giới thiệu
 3. Mục đích, mục tiêu và cấu trúc khóa học FSSC phiên bản 5
 4. Các thuật ngữ và định nghĩa chính
 5. Tại sao có Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)?
 6. Lợi ích của FSMS
 7. Cấu trúc khung của hệ thống an toàn thực phẩm
 8. Kết quả dự kiến của FSSC 22000
 9. Rủi ro và cơ hội của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 10. Các khái niệm và cấu trúc chính của FSSC 22000
 11. Bối cảnh của tổ chức (Điều khoản 4)
 12. Sự lãnh đạo (Điều khoản 5)
 13. Hoạch định (Điều khoản 6)
 14. Hỗ trợ (Điều khoản 7 và Điều khoản 2.5.1 của FSSC 22000)
 15. Vận hành (Điều khoản 8, PRP (ISO/TS 22002-1) và Điều khoản 2.5.2 一 2.5.9 của FSSC 22000)
 16. Đánh giá hiệu quả vận hành (Điều khoản 9)
 17. Cải tiến (Điều khoản 10)
 18. Sử dụng logo FSSC 22000
 19. Quá trình chứng nhận FSSC 22000
 20. Phản hồi 
 21. Tổng hợp các thay đổi chính
 22. Kết thúc ngày học.

 

 

Ngày 2: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Các yêu cầu của FSSC 22000 cho cuộc đánh giá nội bộ và kết quả dự kiến
 2. Hướng dẫn áp dụng ISO 19011 vào cuộc đánh giá
 3. Điều khoản và định nghĩa
 4. Định nghĩa của một cuộc đánh giá
 5. Quá trình đánh giá, bằng chứng và tiêu chí
 6. Các nguyên tắc trong đánh giá
 7. Các hoạt động đánh giá điển hình
 8. Chương trình đánh giá
 9. Xác định chương trình đánh giá nội bộ
 10. Mục tiêu, phạm vi và tiêu chí đánh giá
 11. Các trách nhiệm của đánh giá viên
 12. Bắt đầu và chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 13. Bắt đầu cuộc đánh giá
 14. Xem xét tài liệu và lấy mẫu
 15. Kế hoạch đánh giá
 16. Chuẩn bị tài liệu làm việc
 17. Các danh mục.

 

 

Ngày 3: Nội dung đào tạo ngày 3 gồm:

 

 1. Ôn lại kiến thức ngày hôm trước
 2. Thực hiện các hoạt động đánh giá
 3. Cuộc họp mở đầu
 4. Các kỹ năng giao tiếp
 5. Hành vi cá nhân
 6. Xem xét tài liệu khi đánh giá và xác minh thông tin
 7. Ghi nhận thực trạng và đưa ra kết quả phát hiện
 8. Đưa ra các phát hiện khi đánh giá
 9. Hướng đánh giá
 10. Đánh giá kế hoạch phòng vệ thực phẩm
 11. Đánh giá kế hoạch ngăn ngừa gian lận thực phẩm
 12. Đánh giá chương trình giám sát môi trường.

 

 

Ngày 4: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Ôn lại kiến thức ngày hôm trước
 2. Thực hiện các hoạt động đánh giá [tiếp theo]
 3. Ghi nhận bằng văn bản các điểm không phù hợp
 4. Báo cáo sự không phù hợp
 5. Phân loại các điểm không phù hợp
 6. Chuẩn bị các kết luận đánh giá và cuộc họp kết thúc
 7. Chuẩn bị báo cáo đánh giá, hoàn thành cuộc đánh giá và theo dõi
 8. Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá
 9. Hoàn thành cuộc đánh giá
 10. Thực hiện theo dõi sau đánh giá
 11. Xem xét và phản hồi lại các hành động khắc phục được đề nghị
 12. Ôn tập khóa học và giải đáp thắc mắc
 13. Bài kiểm tra cuối khóa.

 

 

ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm của bạn với Khóa nhận thức và đánh giá nội bộ theo FSSC 22000 phiên bản 5 của chúng tôi.

           

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !