• 	Khóa học kỹ năng đào tạo giảng viên

Khóa học kỹ năng đào tạo giảng viên

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 

✔️Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích phát triển khả năng giảng dạy chuyên nghiệp cho những người có liên quan trực tiếp đến việc đào tạo và phát triển nhân sự tại các công ty. Phương pháp làm bài tập nhóm và bài tập thực hành sẽ được áp dụng trong khóa học.
✔️Kỹ năng đào tạo là một kỹ năng cần thiết của các nhà quản trị Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 để nâng cao năng lực thực hiện trong công việc, đóng góp vào việc vân hành hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

Hiểu được vai trò của chuyên viên đào tạo trong tiến trình đào tạo tại doanh nghiệp và đặc điểm của người đào tạo chuyên nghiệp.
Nắm vững quy trình đào tạo để xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo thành công.
Nắm vững các kỹ năng hỗ trợ để nâng cao hiệu quả đào tạo và quản lý học viên hiệu quả.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

–   Lãnh đạo, quản lý, đại diện lãnh đạo và giảng viên nội bộ của các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

1.Nghệ thuật truyền đạt kế hoạch làm việc trong doanh nghiệp giúp nhân viên hiểu nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất
2.Nâng cao kỹ năng huấn luyện, xây dựng đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp
3.Nghệ thuật xử lý tình huống phát sinh trong doanh nghiệp
4.Kỹ năng dẫn giảng, đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngày 1: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Phương pháp luận và nội dung đào tạo
 2. Sự khác nhau giữa Đào tạo, Huấn luyện và Giáo dục
 3. Xác định đối tượng của khóa đào tạo
 4. Đào tạo cho người lớn
 5. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của khóa đào tạo
 6. Quy trình thực hiện một khóa đào tạo
 7. Module 2
 8. Thực hiện việc phân tích nhu cầu đào tạo
 9. Thu thập thông tin từ ai và bằng cách nào
 10. Phỏng vấn, đặt câu hỏi
 11. Phân tích dữ liệu
 12. Bài tập thực hành
 13. Thảo luận nhóm
 14. Module 3
 15. Thiết kế và chuẩn bị cho khóa học
 16. Xác định mục đích, mục tiêu của khóa đào tạo
 17. Hiểu biết về người nghe, người tham dự (học viên)
 18. Chọn giảng viên và trợ giảng
 19. Xác định loại hình của khóa đào tạo
 20. Phác thảo đề cương khóa học
 21. Nguồn dữ liệu
 22. Soạn giáo trình
 23. Chuẩn bị giáo án
 24. Thương lượng bản quyền (nếu cần)
 25. Chuẩn bị bảng ghi chú và tài liệu phát cho học viên
 26. Chuẩn bị bảng ghi chú cho giảng viên, phương tiện giảng dạy và dữ liệu hỗ trợ
 27. Chuẩn bị các bài tình huống, bài tập, trò chơi và bài tập đóng vai
 28. Chuẩn bị các bài kiểm tra, bảng câu hỏi đánh giá khóa đào tạo, kế hoạch hành động và theo dõi kết quả sau khóa học
 29. Bảng điểm danh.
 30. Module 4
 31. Hoạch định và tổ chức khóa đào tạo
 32. Ngôn ngữ - có cần người phiên dịch không?
 33. Địa điểm, hậu cần, trang thiết bị.
 34. Giấy ghi công việc về chuẩn bị địa điểm và hậu cần.
 35. Bài tập thực hành.
 36. Tài liệu, phương tiện nghe nhìn, bố trí phòng học.
 37. Xem xét bên trong và bên ngoài chỗ đào tạo.
 38. Đào tạo dạng cầm tay chỉ việc.
 39. Diễn tập.
 40. Các hướng dẫn diễn tập.
 41. Tổ chức nhóm để trình bày trên lớp.

 

 

Ngày 2: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Module 5
 2. Hoàn tất nghiên cứu tình huong thực tế
 3. Hoạch định, tổ chức và thực hiện một khóa đào tạo.
 4. Xây dựng một kế hoạch ra trận thực hiện.
 5. Lập bảng ghi công việc thực hiện trong lớp.
 6. Module 6
 7. Thực hiện đào tạo
 8. Phát triển và nâng cao kỹ năng trình bày.
 9. Cải tiến kỹ năng giao tiếp.
 10. Chiến thuật và kỹ thuật để giúp cho lớp học được lôi cuốn.
 11. Tập trung vào người nghe, duy trì việc kiểm soát các kỹ thuật đào tạo.
 12. Bài tập thực hành, trò chơi và cho học viên trình bày.
 13. Module 7
 14. Kêt thúc khóa đào tạo
 15. Đánh giá khóa đào tạo về giá trị, số lượng, chất lượng và cảm nhận.
 16. Xem xét lại khóa đào tạo.
 17. Kiểm tra về sự hiểu biết (nếu được).
 18. Kế hoạch hành động và theo dõi kết quả áp dụng.
 19. Bài tập và thảo luận.

​​​​​​​

 

Ngày 3: Nội dung đào tạo bao gồm:

 

 1. Học viên trình bày về những module đề đã được chọn.
 2. Mỗi bài trình bày 12 phút (thực hiện 20 đến 25 bài trình bày. Đối với module 5 sẽ trình bày 3-4 bài được chọn).
 3. Dành 5 phút để phản hồi đối với bài trình bày.

​​​​​​​​​​​​​​

 

ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ bạn trong Khóa học kỹ năng đào tạo giảng viên của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !