• 	Khóa học 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Khóa học 7 công cụ kiểm soát chất lượng

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức căn bản về thống kê - phân tích và tập luyện các kỹ năng áp dụng 7 công cụ thống kê - phân tích vào trong các hoạt động quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ để:

✔️Nhận biết được vấn đề một cách khoa học - khách quan,
✔️Phân tích sự biến động,
✔️Tìm ra được các vấn đề quan trọng cần được ưu tiên giải quyết,
✔️Phân tích nguyên nhân của vấn đề,
✔️Đánh giá năng lực của các hoạt động và quá trình,
✔️Trình bày được các báo cáo phân tích một cách khoa học giúp lãnh đạo các cấp đưa ra các quyết định chính xác và có hiệu quả cao.

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

Khóa học giúp học viên:

 

  ✓Hiểu được nguyên tắc cơ bản của giải quyết vấn đề.
  ✓Hiểu và thực hành được ứng dụng của 7 công cụ quản lý chất lượng.
  ✓Thu thập và sử dụng thông tin thực tế theo một cách thức khoa học.
  ✓Ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng để giải quyết vấn đề vì lợi ích của các bên và của Công ty.
  ✓Sử dụng hiệu quả phương pháp giải quyết vấn đề để gia tăng năng suất cũng như tính hợp tác trong hoạt động công việc hàng ngày.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

–   Tất cả những người liên quan đến Chất lượng, Marketing, Tài chính, Kinh doanh, Sản xuất & Dịch vụ.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

 1. Khái quát về đo lường & thống kê - phân tích.
 2. Các kỹ thuật và công cụ thống kê lưu đồ.
 3. Thực hành áp dụng các kỹ thuật- công cụ thống kê để giải quyết vân đề và các mục đích khác nhau.

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngày 1

 

 1. Khái quát về đo lường & thống kê - phân tích 
 2. Khái niệm về Đo lường và Phép đo 
 3. Khái niệm về xác suất - thống kê 
 4. Dữ liệu và các phương pháp thu thập dữ liệu
 5. Các phương pháp xử lý - phân tích dữ liệu.

 

 

Ngày 2

 

 1. Các kỹ thuật và công cụ thống kê lưu đồ
 2. Phiếu kiểm tra 
 3. Biểu đồ Pareto 
 4. Biểu đồ Nhân - Quả (C & E) 
 5. Phân vùng dữ liệu 
 6. Biểu đồ Histogram 
 7. Biểu đồ Scatter 
 8. Biểu đồ Run (Line) 
 9. Biểu đồ Kiểm soát 
 10. Phương pháp giám sát và đánh giá năng lực quá trình (CP, CPk...) 
 11. Các đồ thị (Bar, Pie, Rada).

 

 

Ngày 3

 

 1. Thực hành áp dụng các kỹ thuật- công cụ thong kê để giải quyết vân đề và các mục đích khác nhau 
 2. Học viên thực hành áp dụng các kỹ thuật và công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến công việc
 3. Phương pháp sử dụng Excel và SPSS để phân tích - thống kê
 4. Kỹ năng phối hợp nhiều kỹ thuật - công cụ để giải quyết vấn đề
 5. Hướng dẫn học viên lập Chương trình hành động để áp dụng kỹ thuật thống kê trong các đơn vị và tổ chức
 6. Tổng kết và thi cuối khóa.

 

 

ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với Khóa học 7 công cụ kiểm soát chất lượng của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !