• 	Khóa đào tạo yêu cầu HACCP - Hệ thống an toàn thực phẩm

Khóa đào tạo yêu cầu HACCP - Hệ thống an toàn thực phẩm

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Mục tiêu khóa học

 

Có được kiến ​​thức về phương pháp luận CODEX HACCP để xây dựng, lập tài liệu và thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm HACCP và áp dụng hiệu quả các tiêu chí chứng nhận Codex HACCP.

 

Lợi ích đào tạo

 

✔️Áp dụng phương pháp luận về rủi ro an toàn thực phẩm đối với CODEX HACCP.
✔️Liên kết phương pháp luận CODEX HACCP với chương trình HACCP nội bộ của bạn và các yêu cầu của tiêu chí chứng nhận HACCP. Tham gia xây dựng và đánh giá chương trình HACCP.
Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn HACCP là những nguyên tắc được quốc tế công nhận hướng dẫn việc xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động trong sản xuất hoặc sản xuất thực phẩm.
Đóng gói thực phẩm bằng cách sử dụng mô hình tài liệu hóa các tiêu chuẩn và sử dụng hệ thống tài liệu như một công cụ để quản lý và giám sát hiệu quả của việc chuẩn bị hệ thống, tập trung vào quá trình chuẩn bị của tổ chức, hoặc Bước sơ bộ và quá trình áp dụng 7 nguyên tắc của HACCP.
ISOPRO nhằm mục đích cung cấp cho bạn kiến ​​thức cập nhật và kiến ​​thức thực tế để giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc của bạn. Khóa học này tập trung vào việc cung cấp cho nhân viên kiến ​​thức và hiểu biết về hệ thống là như thế nào. Và lý thuyết và thực hành Làm việc thực tế để đạt được kinh nghiệm thực tế trong việc áp dụng hệ thống HACCP với các ví dụ thực tế cho bạn dễ hiểu.

 

Đối tượng tham dự khóa đào tạo

 

Giám đốc điều hành, giám sát, nhóm làm việc chất lượng Và an toàn thực phẩm, Đội an toàn thực phẩm, nhân viên kiểm soát giao hàng.

 

Nội dung khóa học

 

  1. Các nguyên tắc khái niệm và tóm tắt 7 nguyên tắc chính của hệ thống HACCP.
  2. Nghiên cứu thông tin sản phẩm và thiết lập mục tiêu sử dụng và xem xét các tài liệu, biểu đồ. Quy trình sản xuất Và tiến hành phân tích mối nguy và xem xét các biện pháp kiểm soát mối nguy theo Nguyên tắc 1 của hệ thống HACCP.
  3. Phân tích điểm CCP theo Nguyên tắc 2 của hệ thống HACCP.
  4. Đặt ngưỡng giới hạn tới hạn thích hợp Theo nguyên tắc 3
  5. Xác định giám sát Theo nguyên tắc 4
  6. Xác định hành động khắc phục Theo nguyên tắc 5
  7. Xác định phương pháp xác minh Theo nguyên tắc 6
  8. Tóm tắt vấn đề đề xuất cải tiến hệ thống và phần đặt câu hỏi (Q&A)

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !