• 	Khóa đào tạo triển khai ISO 22000:2018 - HTQL an toàn thực phẩm

Khóa đào tạo triển khai ISO 22000:2018 - HTQL an toàn thực phẩm

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA ĐÀO TẠO

 

ISO 22000 là tiêu chuẩn cho Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS), phù hợp với các thực tiễn tốt nhất được quốc tế công nhận và sử dụng cấu trúc cấp cao (HLS). Trên thực tế, ISO 22000 cũng giúp các tổ chức cung cấp thực phẩm an toàn và chủ động cải thiện hiệu suất của Hệ thống quản lý nguyên liệu.
Trong khóa học này, bạn sẽ có được các kỹ năng cần thiết để tiến hành Đánh giá cơ bản đối với vị trí hiện tại của doanh nghiệp bạn và thực hiện các nguyên tắc chính của ISO 22000. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ học cách phát triển một kế hoạch thực hiện, tạo ra những điều cần thiết tài liệu và giám sát kế hoạch FSMS.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 

Bất kỳ ai liên quan đến việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì hoặc giám sát FSMS ISO 22000.

 

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

 

Tốt hơn hết là bạn đã hiểu rõ về ISO 22000 và các nguyên tắc chính của FSMS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học Nhận thức ISO 22000 của chúng tôi. Khóa học này không bao gồm các yêu cầu của ISO 22000.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Khóa học đảm bảo các mục tiêu học tập cụ thể sau:

 

Hiểu biết

 

 1. Biết cách nhận ra một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO 22000 theo chu trình PDCA
 2. Biết cách diễn giải các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 22000 từ quan điểm thực hiện
 3. Biết cách xác định các lợi ích cụ thể của tổ chức liên quan đến việc triển khai FSMS hiệu quả

 

Kỹ năng

 

 1. Biết cách tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của doanh nghiệp liên quan đến ISO 22000
 2. Biết cách triển khai các khái niệm chính của ISO 22000
 3. Biết cách thực hiện các yêu cầu chính của ISO 22000

 

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 

 1. Làm quen với khuôn khổ điển hình để triển khai Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS). Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các nỗ lực triển khai của bạn và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn
 2. Nhận biết những nơi có thể cần điều chỉnh khung này, thực hiện nó trong tình huống cụ thể của bạn, điều chỉnh nó cho phù hợp với tiến độ đã đạt được cho đến nay
 3. Nâng cao kiến ​​thức của bạn về các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 22000, từ góc độ triển khai
 4. Có được các kỹ năng cần thiết để tiến hành phân tích cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức bạn liên quan đến ISO 22000, thực hiện các khái niệm và yêu cầu chính liên quan đến ISO 22000
 5. Việc học của bạn sẽ diễn ra thông qua cách tiếp cận dựa trên hoạt động. Điều này sẽ giúp bạn chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức với những người tham gia khác, giữ cho thông tin thu được tồn tại và áp dụng nó sau này, nâng cao chất lượng công việc của bạn.

 

Đăng ký đào tạo

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ bạn trong Khóa đào tạo triển khai ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !