• 	Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015

Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 

✔️ Khóa học nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo sự tuân thủ và triển khai các quá trình dựa trên ISO 14001:2015. Một cuộc đánh giá có hiệu lực cho một Hệ thống Quản lý Môi trường (HTQLMT) cung cấp một khuôn khổ vững chắc cho việc đạt được nhu cầu của khách hàng và hưởng các lợi ích như bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và cải tiến hiệu quả năng lượng. Tối ưu hóa các kỹ năng đánh giá tuân thủ theo tiêu chuẩn được công nhận trên thế giới ISO 14001:2015 và nâng cao năng lực đánh giá của tổ chức.

 

✔️ Học viên sẽ học được cách để bắt đầu một cuộc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối các báo cáo đánh giá và hoàn thành các hoạt động theo dõi sau đánh giá.

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

Khóa học giúp học viên:


✓ Chuẩn bị, thực hiện và theo dõi các hoạt động sau đánh giá.
✓ Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của một cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Môi trường (HTQLmT) theo IsO 14001:2015. 
✓ Đạt được kỹ năng để đánh giá khả năng của tổ chức để quản lý HTQLMT. 
✓ Viết các báo cáo đánh giá dựa trên kết quả tìm thấy và đánh giá các hành động khắc phục.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

Bất kỳ ai có liên quan đến việc đánh giá, duy trì hoặc giám sát một Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

 1. Tổng quan và các khái niệm cơ bản về đánh giá nội bộ.
 2.  Tóm tắt các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 3. Chuẩn bị cho việc đánh giá, kỹ năng trong đánh giá.
 4. Trách nhiệm, quyền hạn và chuẩn mực của đánh giá viên.
 5. Quá trình đánh giá, báo cáo điểm không phù hợp và hành động khắc phục.

 

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 


Ngày 1: 

 

 1. Các thuật ngữ và định nghĩa chính 
 2. Khái niệm chính 1: Quá trình 
 3. Khái niệm chính 2: Phương diện và các tác động 
 4. Tại sao cần quản lý môi trường hoặc triển khai HTQLMT? 
 5. Lịch sử của ISO 14001 
 6. Các lợi ích của một HTQLMT 
 7. Cấu trúc và phát triển ISO 14001 
 8. Khái niệm chính 3: Chu trình Plan-Do-Check-Act và HTQLMT 
 9. HLS và cấu trúc EMS bổ sung 
 10. Khái niệm chính 4: Vòng đời 
 11. Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức 
 12. Điều khoản 5: Sự lãnh đạo 
 13. Điều khoản 6: Hoạch định cho HTQLCL 
 14. Điều khoản 7: Hỗ trợ 
 15. Điều khoản 8: Thực hiện 
 16. Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 17. Điều khoản 10: Cải tiến 
 18. Phản ánh và góp ý 

 

 

Ngày 2:

 

 1. Các yêu cầu của cuộc đánh giá nội bộ 
 2. Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 3. Quá trình, bằng chứng và tiêu chí đánh giá 
 4. Nguyên tắc đánh giá và các hoạt động đánh giá thông thường 
 5. Mục tiêu, phạm vi và tiêu chí đánh giá 
 6. Các trách nhiệm của đánh giá viên 
 7. Bắt đầu và hoạch định cho cuộc đánh giá 
 8. Xem xét tài liệu, lấy mẫu 
 9. Tài liệu làm việc, chuẩn bị danh mục thống kê 
 10. Cuộc họp mở đầu 
 11. Trao đổi thông tin và hành vi cá nhân 
 12. Xác minh thông tin và ghi nhận các sự thật 

 

 

Ngày 3:

 

 1. Kết quả đánh giá 
 2. Tạo lập kết quả đánh giá — đánh giá thử 
 3. Ghi nhận văn bản các điểm không phù hợp 
 4. Chuẩn bị kết luận đánh giá 
 5. Thực hiện cuộc họp kết thúc 
 6. Báo cáo đánh giá (các nội dung thông thường) 
 7. Thực hiện theo dõi sau đánh giá.
 8. Ôn tập tổng kết

 

 

 

ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn áp dụng thành công ISO 14001 với Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015 của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !