• 	Khóa đào tạo nhận thức ISO 27001:2013 - HTQL An toàn thông tin

Khóa đào tạo nhận thức ISO 27001:2013 - HTQL An toàn thông tin

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Tổng quan khóa đào tạo

 

Bảo mật thông tin là điều tối quan trọng đối với cả doanh nghiệp bạn và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng của bạn. ISOPRO đã phát triển một khóa đào tạo nhằm khám phá sâu hơn các tác động của tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an ninh thông tin (ISO 27001:2013). Mục đích của khóa đào tạo là giải thích các yêu cầu chính của ISO 27001:2013 và giúp học viên hiểu cơ bản về ISO 27001.

 

Lợi ích của khóa đào tạo

 

✔️Bạn sẽ hiểu thế nào là quản lý hiệu quả bảo mật thông tin trong một doanh nghiệp và do đó bảo vệ thông tin của doanh nghiệp (thông qua tính toàn vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng) và của các bên quan tâm.

 

Khóa đào tạo được dành riêng cho ai?

 

 1. Người quản lý ở mọi cấp độ và thâm niên
 2. Đại diện quản lý ISO 27001
 3. Quản lý công nghệ thông tin
 4. Quản lý hệ thống
 5. Quản lý bảo mật thông tin
 6. Những người sẽ tham gia tư vấn cho lãnh đạo cao nhất về việc triển khai ISO 27001 trong một doanh nghiệp.

 

Nội dung khóa đào tạo

 

Vào cuối khóa đào tạo này, những người tham dự khóa học sẽ có thể giải thích:

 

 1. Quản lý bảo mật thông tin (ISM) là gì?
 2. Tại sao ISM lại quan trọng đối với một doanh nghiệp
 3. Lợi ích của ISM
 4. Nền tảng của ISO 27001
 5. Các khái niệm và nguyên tắc chính của ISO 27001:2013
 6. Các thuật ngữ và định nghĩa chính được sử dụng cho ISO 27001:2013
 7. Các yêu cầu chính của ISO 27001:2013

 

Đăng ký đÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với Khóa đào tạo nhận thức ISO 27001:2013 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin của chúng tôi.

            

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !