• 	Khóa đào tạo ISO 45001 nâng cao - Hệ thống quản lý và an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Khóa đào tạo ISO 45001 nâng cao - Hệ thống quản lý và an toàn sức khỏe nghề nghiệp

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA ĐÀO TẠO

 

Khóa đào tạo nâng cao nhằm cung cấp hiểu biết sâu hơn về hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Bằng cách phát triển năng lực này, bạn sẽ có thể thực hiện các khía cạnh kỹ thuật thách thức nhất của tiêu chuẩn hoặc kỷ luật hệ thống quản lý, và bạn sẽ có được khả năng cải thiện hệ thống quản lý hiện bằng cách đánh giá hiệu quả của việc thực hiện.
Lớp nâng cao khám phá các yêu cầu, khái niệm và nguyên tắc của các điều khoản chính, cũng như các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan.
Lớp nâng cao này cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng để thực hiện, duy trì và cải tiến các khía cạnh kỹ thuật hơn của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp dựa trên ISO 45001.

 

ĐIỂM NỔI BẬT VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

 

Sử dụng các bài thuyết trình ngắn, các cuộc thảo luận, tự phản ánh và các hoạt động thực hành trong lớp, lớp học tổng thể này đi sâu vào các lĩnh vực kỹ thuật, yêu cầu và khái niệm chi tiết hơn so với những gì được đề cập trong khóa đào tạo thực hiện ISO 45001.
Một trợ giảng chuyên gia của ISOPRO sẽ có mặt để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận và rút ra những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm giữa lớp học, giải quyết cụ thể các khái niệm về thiết kế và duy trì hệ thống quản lý ISO 45001, cho phép bạn tối đa hóa khả năng áp dụng việc học của mình, từ lớp nâng cao đến lớp địa điểm làm việc.
Lớp tổng thể bao gồm toàn diện bối cảnh của công ty và sự tích hợp các quy trình và chủ đề của nó như rủi ro và cơ hội, hướng dẫn đánh giá rủi ro hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - OH&S đối với việc áp dụng ISO 45001 và BS 45002-2, chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, bao gồm điều tra tai nạn, nghề nghiệp hướng dẫn dịch bệnh, tích hợp hệ thống quản lý và các yêu cầu năng lực để đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Lớp nâng cao ISO 45001:2018 của chúng tôi được thiết kế cho các chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đang tìm cách phát triển hơn nữa lộ trình quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của họ. Các quy trình quan trọng được khám phá, đặc biệt là các quy trình tuân theo Điều 6, lập kế hoạch và 8, hoạt động của tiêu chuẩn ISO 45001.

 

MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO

 

Lớp học chính này sẽ giúp bạn:

 

Biết và hiểu BS 45002-2 để xác định và quản lý rủi ro và cơ hội trong hệ thống quản lý OH&S.
Biết và hiểu BS 45002-0 khi giải thích các tiêu chí và phương pháp luận cho các giai đoạn chính của xác định và phân tích đánh giá rủi ro, mô tả các yếu tố con người và rủi ro và có thể đánh giá cao tiêu chuẩn quản lý rủi ro ISO 31000.
Có thể mô tả mục đích và việc thực hiện một số điều khoản thách thức hơn trong ISO 45001.
Biết và hiểu BS 45002-3 để giải thích sự chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả điều tra tai nạn.
Biết và hiểu hướng dẫn của BS 45002-1 về quản lý bệnh nghề nghiệp.
Nhận thức về các vấn đề tích hợp liên quan đến sự kết hợp của một hoặc nhiều hệ thống quản lý bằng cách tham khảo Sổ tay ISO "Việc sử dụng tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý".
Có khả năng truyền đạt các yêu cầu năng lực ISO 17021-10 đối với việc đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 

ĐÀO TẠO ISO 45001 NÂNG CAO GIÀNH CHO AI?

 

Lớp nâng cao này lý tưởng cho bất kỳ ai tham gia vào quản lý kỹ thuật chuyên sâu và cải tiến OH&S dựa trên ISO 45001:2018. Nó phù hợp với nhiều vai trò, bao gồm quản lý, tư vấn, trưởng nhóm và quản lý quy trình.


Lưu ý: Nếu bạn quan tâm hơn đến quá trình triển khai, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia khóa học Triển khai ISO 45001 của chúng tôi trước. Nếu bạn đang lãnh đạo một nhóm triển khai và muốn biết các yêu cầu, quy trình và khía cạnh quản lý dự án của việc triển khai OH&S, thì khóa học Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001 của chúng tôi là phù hợp nhất.

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể:
 
 1. Minh họa tổng quan về ISO 45001
 2. Giải thích sự khác biệt giữa ISO 45001, BS 45002-0, BS 45002-1, BS 45002-2, BS 45002-3 và khả năng áp dụng của chúng
 3. Thảo luận về cách xác định và quản lý rủi ro và cơ hội trong hệ thống quản lý OH&S với BS 45002-2
 4. Truyền đạt ý định và thực hành triển khai của một số điều khoản thách thức hơn trong ISO 45001
 5. Xác định các tiêu chí và phương pháp luận cho các giai đoạn quan trọng của việc xác định và phân tích đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro, mô tả các yếu tố con người và rủi ro kết hợp với BS 45002-0
 6. Thảo luận về các tiêu chuẩn quản lý rủi ro như ISO 31000 và PAS 7000
 7. Thể hiện nhận thức về sự sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp bằng cách tham khảo BS 45002-3
 8. Xem xét hướng dẫn của BS 45002-1 về quản lý bệnh nghề nghiệp
 9. Xác định tính hữu ích của các yêu cầu ISO 45001 để giảm thiểu rủi ro của nhân viên, nhà thầu / nhà cung cấp trong một dự án.
 10. Giải thích các vấn đề tích hợp liên quan đến sự kết hợp của một hoặc nhiều hệ thống quản lý bằng cách tham khảo Sổ tay ISO "Sử dụng Tích hợp các Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý"
 11. Truyền đạt các yêu cầu năng lực ISO 17021-10 để đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý OH&S.
Bạn cũng sẽ có khả năng:
 
 1. Thực hiện hiệu quả các yêu cầu chính của ISO 45001
 2. Sử dụng BS 45002-2 để xác định và quản lý rủi ro và cơ hội trong hệ thống quản lý OH&S
 3. Sử dụng BS 45002-0 để phác thảo các tiêu chí và phương pháp luận cho các bước quan trọng của việc xác định và phân tích đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro, mô tả các yếu tố con người và rủi ro
 4. Sử dụng BS 45002-3 để vạch ra sự chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả điều tra tai nạn.

 

Đăng ký đÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ bạn trong Khóa đào tạo về Hệ thống sức khỏe và an toàn nghề nghiệp ISO 45001 nâng cao của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !