• 	Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 14001:2015 được CQI và IRCA chứng nhận

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 14001:2015 được CQI và IRCA chứng nhận

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 

✔️Khóa học cung cấp cho học viên các kỹ năng hoạch định, thực hiện, báo cáo và theo dõi sau một cuộc đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 19011. Học viên được trang bị các kỹ thuật đánh giá tốt nhất được quốc tế công nhận để có thể lãnh đạo các hoạt động đánh giá trong tổ chức của mình.
✔️Sau khi hoàn thành bài kiểm tra của khóa học, học viên sẽ được trao chứng nhận đánh giá được quốc tế công nhận. 

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

Khóa học giúp học viên:

 

Hiểu và giải thích được những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015;
Có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện và lãnh đạo một cuộc đánh giá ISO 14001:2015;
Xác định sự tuân thủ của tổ chức đối với ISO 14001:2015 để có thể dự thảo và hoàn thành các báo cáo đánh giá;
Nâng cao trình độ cá nhân, kỹ năng và phát triển năng lực đánh giá, bao gồm kỹ thuật và đặc tính.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

Cán bộ quản lý, trưởng các bộ phận, cán bộ môi trường, chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên HSE, EMS.
Thành viên trong hệ thống ISO 14001:2015.
Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001:2015.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

 1. Giới thiệu về đánh giá nội bộ và bên ngoài theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 2. Tìm hiểu về các vấn đề chuyên sâu và hoạt động của một hệ thống quản lý môi trường (EMS).
 3. Triển khai lập kế hoạch và tiến hành đánh giá hiệu quả.

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngày 1: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Mục đích, mục tiêu và cấu trúc 
 2. Đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba 
 3. Các hoạt động đánh giá điển hình 
 4. Mục tiêu, phạm vi và chuẩn mực đánh giá 
 5. Nguồn lực đánh giá 
 6. Vai trò, trách nhiệm 
 7. Sự bảo mật 
 8. Phương pháp đánh giá 
 9. Đánh giá giai đoạn một và giai đoạn hai
 10. Kế hoạch đánh giá 
 11. Tài liệu làm việc 
 12. Cuộc họp mở đầu 
 13. Bằng chứng đánh giá 
 14. Trao đổi thông tin có hiệu lực 
 15. Kết quả và cuộc họp đánh giá 
 16. Cuộc họp kết thúc 
 17. Báo cáo và theo dõi sau đánh giá.

 

 

Ngày 2: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Quản lý Môi trường 
 2. Mục đích và lợi ích kinh doanh của Hệ thống (HTQLMT) 
 3. Thuật ngữ 
 4. Chu trình Plan-Do-Check-Act 
 5. Các quá trình và bối cảnh của HTQLMT 
 6. Sự phù hợp và sự tuân thủ 
 7. Vai trò của đánh giá viên 
 8. Thông tin dạng văn bản của HTQLMT 
 9. Bắt đầu cuộc đánh giá 
 10. Xem xét tài liệu 
 11. Kế hoạch đánh giá 
 12. Tài liệu làm việc 
 13. Cuộc họp mở đầu 
 14. Các quan sát 
 15. Phỏng vấn lãnh đạo cao nhất.

 

 

Ngày 3: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Kiểm tra mẫu: Xem xét phần 1 và phần 2 
 2. Phỏng vấn lãnh đạo cao nhất 
 3. Đánh giá bối cảnh của tổ chức 
 4. Hướng dẫn ngôn ngữ hình thể 
 5. Video về hoạch định quá trình 
 6. Đánh giá hoạt động hoạch định quá trình của tổ chức 
 7. Video về việc đánh giá 
 8. Đánh giá các quá trình vận hành HTQLMT của tổ chức (1)
 9. Đánh giá các qua trình vận hành HTQLMT cua tổ chức (2).

 

 

Ngày 4: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Kiểm tra mẫu: Xem xét phần 3 
 2. Đánh giá các quá trình vận hành HTQLMT của tổ chức (3) 
 3. Sự không phù hợp 
 4. Cuộc họp kết thúc 
 5. Báo cáo đánh giá 
 6. Theo dõi sau đánh giá 
 7. Kiểm tra mẫu: xem xét phần 4.

 

 

Ngày 5: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Nộp bài tập: báo cáo đánh giá 
 2. Các câu hỏi cuối cùng và ôn tập 
 3. Đánh giá 
 4. Giới thiệu bài kiểm tra 
 5. Kiểm tra 
 6. Phản ánh và góp ý.

 

 

ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 được CQI và IRCA chứng nhận của chúng tôi.

            

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !