• 	Khóa đào tạo đánh giá nội bộ ISO 27001:2013 - An toàn thông tin

Khóa đào tạo đánh giá nội bộ ISO 27001:2013 - An toàn thông tin

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Tổng quan khóa học

 

✔️Trung tâm đào tạo ISOPRO có thể cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng thiết yếu mà đánh giá viên nội bộ cần, cùng với các lĩnh vực mà Tổ chức chứng nhận nói chung sẽ yêu cầu bạn đáp ứng đối với các yêu cầu của đánh giá nội bộ chung, theo các tiêu chuẩn của sự quản lý. Điều này sẽ bao gồm phạm vi và bằng chứng về các tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ thuật hoặc công cụ liên quan.
✔️Khóa học này nhằm cung cấp hỗ trợ và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo các cuộc đánh giá đối với Hệ thống quản lý an toàn thông tin.
✔️Bảo mật thông tin hiện được công nhận là một quy trình kinh doanh quan trọng, nếu không được quản lý đúng cách và hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của tổ chức cho khách hàng. 
✔️Quan trọng không kém, việc thiếu bảo mật có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu. Các kỹ năng chuyên môn cao và kiến ​​thức thực tế cần thiết để đánh giá khả năng quản lý tất cả các khía cạnh an toàn thông tin của một doanh nghiệp có thể được học trong khóa học này.
✔️Khóa học đánh giá nội bộ này cung cấp một nền tảng vững chắc trong tất cả các khía cạnh của quy trình đánh giá chứng nhận. Theo từng giai đoạn, học viên tham dự sẽ được tham gia vào một chương trình có cấu trúc bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Sự kết hợp giữa học tập hợp tác và các hoạt động thực tế sẽ được áp dụng, cho phép những người tham dự cuộc đánh giá hiểu được các hoạt động chính để đánh giá hiệu quả.

 

Lợi ích của khóa học

 

   Nhận biết các lĩnh vực mà Tổ chức chứng nhận nói chung sẽ yêu cầu bạn đáp ứng, đối với các yêu cầu của đánh giá nội bộ chung, trong các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý. Điều này sẽ bao gồm phạm vi và bằng chứng về các tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ thuật hoặc công cụ liên quan.

   Đánh giá viên được đào tạo phù hợp sẽ mang lại giá trị gia tăng cho quá trình đánh giá nội bộ.

   Doanh nghiệp của bạn sẽ vẫn tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn thông tin.

   Bạn sẽ phát triển các kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ trong doanh nghiệp của mình cũng như các yêu cầu kiến ​​thức cơ bản chính.

 

Khóa học được dành cho ai?

 

 1. Khóa học đặc biệt thích hợp cho:
 2. Bất kỳ ai điều phối hoặc sẽ điều phối các hoạt động đánh giá nội bộ trong doanh nghiệp của họ
 3. Những người chịu trách nhiệm giám sát Hệ thống quản lý an toàn thông tin
 4. Đánh giá viên thực tế muốn nâng cao kỹ năng của họ

 

 

Điều kiện tiên quyết

 

Khóa học hướng đến những người đã có kiến ​​thức về ISO 27001:2013 trước đó. Nếu bạn không có những khái niệm này, bạn nên tham gia khóa đào tạo nhận thức ISO 27001 vì các yêu cầu của tiêu chuẩn này sẽ không được đề cập ở đây.

 

Nội dung khóa đào tạo

 

Vào cuối khóa học, bạn sẽ hiểu về:

 

 1. Các nguyên tắc kiểm soát theo ISO 27001:2013
 2. Hoạt động đánh giá
 3. Vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, truyền đạt và theo dõi một cuộc đánh giá ISMS theo ISO 19011

 

Bạn cũng sẽ phát triển các kỹ năng để:

 

 1. Bắt đầu kiểm tra
 2. Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 3. Thực hiện đánh giá
 4. Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá
 5. Hoàn thành đánh giá
 6. Theo dõi đánh giá
 7. Kiểm tra ISMS để thiết lập sự tuân thủ (hoặc không tuân thủ) với ISO 27001:2013

 

 

ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với Khóa đào tạo đánh giá nội bộ ISO 27001:2013 - An toàn thông tin của chúng tôi.

            

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !