• 	Khóa đào tạo đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 - HTQL An toàn thực phẩm

Khóa đào tạo đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 - HTQL An toàn thực phẩm

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 

✔️Việc áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) có mục đích cho phép doanh nghiệp cải thiện hoạt động của mình về mặt an toàn thực phẩm và quản lý các rủi ro của doanh nghiệp.
✔️Được trang bị hoạt động đánh giá nội bộ là một yếu tố cần thiết cho một FSMS hiệu quả và bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc học và phát triển các kỹ năng để cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp bạn.
✔️Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và tạo báo cáo chính xác về việc tuân thủ và thực hiện các quy trình dựa trên ISO 22000. Bạn sẽ học cách bắt đầu, chuẩn bị và tiến hành đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 

Nếu bạn đang tham gia đánh giá, duy trì hoặc giám sát ISO 22000 FSMS, khóa học này là lý tưởng cho bạn.

 

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

 

Tốt hơn là học viên đã hiểu rõ về ISO 22000 và các nguyên tắc chính của FSMS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học Nhận thức ISO 22000:2018 của chúng tôi.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Bạn sẽ học cách:

 

  1. Giải thích các hướng dẫn kiểm soát hệ thống quản lý ISO 19011
  2. Xác định việc áp dụng các hướng dẫn ISO 19011 để kiểm soát ISO 22000

 

Bạn sẽ có các kỹ năng để:

 

  1. Bắt đầu, chuẩn bị, tiến hành và hoàn thành một hoạt động đánh giá
  2. Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá
  3. Thực hiện các hoạt động tiếp theo

 

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 

  1. Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 22000
  2. Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của đánh giá ISO 22000
  3. Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng của một doanh nghiệp trong việc quản lý FSMS của mình
  4. Viết báo cáo kiểm toán và đề xuất các hành động khắc phục

 

Đăng ký đào tạo

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ bạn trong Khóa đào tạo đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !