• 	Khóa đào tạo đánh giá nội bộ HACCP - An toàn thực phẩm

Khóa đào tạo đánh giá nội bộ HACCP - An toàn thực phẩm

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Mục tiêu khóa đào tạo

 

Để công ty có một đánh giá viên nội bộ có kiến ​​thức và khả năng đánh giá cho các hệ thống chất lượng khác nhau của ngành công nghiệp thực phẩm như HACCP, ISO 22000, v.v.

 

Ai nên tham gia khóa đào tạo?

 

Người điều hành/Người giám sát/Nhóm công tác về chất lượng và an toàn thực phẩm/Nhóm an toàn thực phẩm/Người giám sát giao hàng

 

Nội dung khóa học

 

1. Hệ thống đánh giá

2. Mục tiêu và loại hình đánh giá

3. Chuẩn bị kế hoạch đánh giá

4. Tạo danh sách các câu hỏi từ Kế hoạch HACCP / Các chương trình điều kiện tiên quyết.

5. Báo cáo tóm tắt và các hoạt động hành động khắc phục

6. Các kỹ thuật đánh giá (Đánh giá ở đâu, Đánh giá như thế nào, Đánh giá gì):

 • Vị trí, tòa nhà, công cụ, cơ sở
 • Đánh giá quy trình
 • Điều chỉnh chất lượng nước
 • Cleaning and Sanitizing: Làm sạch và khử trùng
 • Bảo trì máy công cụ
 • Bộ xử lý hóa chất
 • Kiểm soát dịch hại
 • Kiểm soát ô nhiễm vào thủy tinh và các vật liệu khác: Kiểm soát thủy tinh
 • Vệ sinh công nhân: Vệ sinh cá nhân
 • Đào tạo
 • Thu hồi sản phẩm
   

Để tìm hiểu thêm về Đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống HACCP của ISOPRO, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Tại sao chọn đào tạo đánh giá nội bộ HACCP từ ISOPRO?

 

Chúng tôi có thể giúp bạn:

 

✅     Hiểu cách mỗi yêu cầu được đánh giá và diễn giải.

✅     Có được các kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ hiệu quả và sẵn sàng vượt qua các cuộc đánh giá của bên thứ ba.

✅     Tìm hiểu các kỹ thuật xem xét thủ tục, hồ sơ, phỏng vấn nhân sự và đánh giá hoạt động tại chỗ.

✅     Hiểu các yêu cầu của HACCP, đánh giá nội bộ HACCP và trách nhiệm của đánh giá viên nội bộ.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !