• 	Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

ISOPRO tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp có bất kỳ hồ sơ hoạt động nào về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dựa trên tiêu chuẩn bộ ISO 9000.

Bạn có thể đọc về tất cả các chủ đề đào tạo được đề xuất về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO 9000 TẠI ĐÂY.

 

MỤC TIÊU CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

 

Bạn sẽ hiểu các nguyên tắc và quy trình chính của đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 19011:2018 hướng dẫn "Hướng dẫn Đánh giá Hệ thống Quản lý".
Việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng (QMS) phù hợp với ISO 9001 trong bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể công việc được thực hiện độc lập hay có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn bên ngoài trong Hệ thống quản lý chất lượng, yêu cầu một hoặc nhiều nhân viên được đào tạo về lĩnh vực QMS trong doanh nghiệp. Những nhân viên này, những người được gọi là người quản lý của hệ thống quản lý chất lượng (hoặc chuyên gia quản lý QMS, người quản lý chất lượng), cần thiết để duy trì hệ thống quản lý chất lượng (QMS) theo quy trình làm việc, cũng như để đảm bảo QMS hoạt động hiệu quả.
Mục đích của khóa đào tạo này là đào tạo các chuyên gia QMS (quản lý QMS, quản lý chất lượng), cung cấp cho nhân viên của doanh nghiệp sự hiểu biết và kiến ​​thức toàn diện về các nguyên tắc và kiến ​​thức cơ bản của QMS, về các phương pháp phát triển, thực hiện, duy trì QMS. Trong khóa học này về QMS, các chuyên gia của doanh nghiệp sẽ được giải thích các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện đánh giá nội bộ về QMS. Học viên sẽ có được kiến ​​thức về toàn bộ phạm vi hành động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

 

KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO AI?

 

Khóa đào tạo này dành cho các chuyên gia của doanh nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001, một cách độc lập hoặc cùng với các chuyên gia tư vấn bên ngoài về Hệ thống quản lý chất lượng.
Ngoài ra, khóa học Chuyên gia đánh giá trưởng trong Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dành cho những nhân viên sau khi xây dựng và thực hiện QMS, sẽ thực hiện các công việc liên quan đến chức năng của Hệ thống quản lý chất lượng (phát triển các mục tiêu và kế hoạch hành động về chất lượng, cập nhật tài liệu và hồ sơ về Hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức và chuẩn bị các cuộc họp về phân tích Hệ thống quản lý chất lượng do ban lãnh đạo và các công việc khác theo yêu cầu của ISO 9001).
Đào tạo trong khóa học này cũng dành cho bất kỳ nhân viên nào cần đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong công ty của họ.

 

NHững nỘI DUNG bạn sẽ học

 

Sau khi hoàn thành, những người tham dự khóa học sẽ phát triển thành công kiến ​​thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba về hệ thống quản lý chất lượng, theo tiêu chuẩn ISO 9001, phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC 17021, tùy từng trường hợp.

 

Hiểu biết
 

Bạn sẽ có thể giải thích mục đích của:

 1. Hệ thống quản lý chất lượng
 2. Tiêu chuẩn chất lượng
 3. Đánh giá hệ thống quản lý
 4. Chứng nhận của bên thứ ba
 5. Lợi ích kinh doanh
 6. Giải thích vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, truyền đạt và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, theo ISO 19011 và ISO/IEC 17021, nếu có.
Kỹ năng
 

Bạn sẽ có các kỹ năng để:

 1. Lập kế hoạch
 2. Thực thi
 3. Thực hiện báo cáo đánh giá
 4. Thực hiện đánh giá QMS để thiết lập sự tuân thủ (hoặc không tuân thủ) với ISO 9001 và tuân thủ ISO 19011 và ISO/IEC 17021, nếu có.

 

Điều kiện tiên quyết


Có hiểu biết tốt về ISO 9001 và các nguyên tắc chính của hệ thống quản lý chất lượng. Nếu không, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham gia khóa học Nhận thức ISO 9001:2015 của chúng tôi. Nó cũng sẽ hữu ích nếu bạn đã tham gia khóa học đánh giá viên nội bộ ISO 9001 hay có kinh nghiệm thực hiện các kiểm soát nội bộ hoặc kiểm soát nhà cung cấp.

 

HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sử dụng các hình thức và phương pháp đào tạo sau:

 

 1. Đào tạo toàn thời gian về QMS;
 2. Bài học nhóm trong QMS;
 3. Đào tạo tại doanh nghiệp về QMS;
 4. Đào tạo cá nhân về ISO 9001.

 

Lợi ích của khóa học

 

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 

Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 9001:2015
Giải thích các yêu cầu của ISO 9001:2015 để có thể thực hiện đánh giá
Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá
Tìm hiểu các khái niệm về cách tiếp cận dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp nhất
Quản lý các quy trình bằng cách sắp xếp chúng với các yêu cầu hiện đại nhất để có được sự tin tưởng cao hơn từ các bên liên quan.

 

Thông tin chung về đào tạo ISO 9001 tại ISOPRO được đưa ra trên trang: "Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001".

 

Điểm vượt trội KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI

✔️Khả năng tiến hành các lớp học tại doanh nghiệp của bạn.
✔️Tiến hành đào tạo QMS liên quan đến các chi tiết cụ thể của các hoạt động trong doanh nghiệp bạn.
✔️Khả năng tổ chức các lớp học vào cuối tuần.
✔️Thực hiện các khóa học có tính đến mong muốn của bạn.
✔️Truyền toàn bộ tài liệu giáo dục tới học viên dưới dạng trang trình bày ở định dạng Microsoft Office PowerPoint (có thể chỉnh sửa bất kỳ).
✔️Các khóa học được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực QMS với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, đào tạo và cấp chứng chỉ.

 

Đăng ký dịch vụ ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với dịch vụ đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001 của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !