• 	Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001 - An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001 - An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC

 

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng của chúng tôi về Hệ thống quản lý OH&S giảng dạy các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản của đánh giá, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế được chấp nhận liên quan đến các yêu cầu về an toàn và sức khỏe.
Bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ có được các kỹ năng đánh giá cần thiết thông qua học tập dựa trên hoạt động và kinh nghiệm kiểm toán thực hành với huấn luyện, hội thảo nhóm và thảo luận mở. Chuyên gia trợ giảng của chúng tôi sẽ hướng dẫn những người tham gia trong toàn bộ quá trình đánh giá; từ khi bắt đầu cho đến khi theo dõi chính cuộc đánh giá.
Việc hoàn thành tốt khóa đào tạo này, với việc vượt qua kỳ thi, sẽ chứng tỏ việc tiếp thu các kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện và tiến hành đánh giá hệ thống quản lý.

 

KHÓA HỌC MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG GÌ?

 

Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 45001
Giải thích các yêu cầu ISO 45001 cho ứng dụng đánh giá của bạn
Tìm hiểu cách lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá mang lại giá trị thực
Học cách áp dụng các khái niệm như tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá viên mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp
Nâng cao lòng tin của các bên liên quan bằng cách thực hiện đánh giá phù hợp với các yêu cầu mới nhất

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ISO 45001

 

Bất kỳ ai cần kiểm soát hệ thống quản lý OH&S của doanh nghiệp.

 

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

 

Có kiến ​​thức tốt về:

 

Hệ thống quản lý
 

– Chu kỳ Deming Plan, Do, Check, Act (PDCA)

– Các yếu tố chính của hệ thống quản lý và mối quan hệ qua lại giữa trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất, chính sách, mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, đo lường, xem xét và cải tiến liên tục

Quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
 

– Các khái niệm quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thông qua xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro, cũng như tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

– Mối quan hệ giữa quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc với việc cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh tật và chủ động nâng cao sức khỏe và thực hiện an toàn

ISO 45001
 

– Kiến thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 và các định nghĩa và thuật ngữ quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc thường được sử dụng, như được chỉ ra trong tiêu chuẩn ISO 45001.

– Nếu bạn chưa nắm rõ phần này chúng tôi khuyên bạn nên tham gia khóa học nhận thức ISO 45001:2018 để hiểu rõ về các yêu cầu cũng như nội dung chính của tiêu chuẩn.

 

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

 

Hiểu biết
 

–   Tìm hiểu mục đích của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đánh giá hệ thống quản lý, chứng nhận của bên thứ ba và lợi ích kinh doanh của việc cải thiện hiệu suất của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

–   Biết vai trò của Đánh giá viên để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và đánh giá hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 19011 và ISO/IEC 17021, khi thích hợp.

Kỹ năng
 Bạn sẽ học cách lập kế hoạch, tiến hành, biên soạn báo cáo đánh giá và thực hiện đánh giá hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để thiết lập sự tuân thủ (hoặc không) với ISO 45001 và theo ISO 19011 và ISO/IEC 17021 khi thích hợp.

 

Đăng ký đÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ bạn trong Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống sức khỏe và an toàn nghề nghiệp ISO 45001 của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !