• 	Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 27001:2013 - An toàn thông tin

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 27001:2013 - An toàn thông tin

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Tổng quan khóa đào tạo

 

✔️Trong Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 27001 này, các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiến hành, lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo đánh giá ISMS của một doanh nghiệp theo ISO 27001:2013.
✔️Để tham dự khóa học này, bạn nên làm quen với chu trình chính của Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) trong Hệ thống Quản lý.
✔️Bạn cũng cần biết các nguyên tắc, khái niệm về quản lý an toàn thông tin và đặc biệt là các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001:2013.
✔️Các giảng viên trong khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng của chúng tôi sẽ nâng cao kiến ​​thức hiện tại của bạn về tiêu chuẩn và phát triển các kỹ năng và khả năng của bạn để dẫn dắt một nhóm thực hiện đánh giá hệ thống theo tiêu chuẩn này.
✔️Thông qua sự kết hợp của các bài tập và trò chơi nhập vai, bạn sẽ học mọi thứ bạn cần biết về cách thực hiện đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin, bao gồm cả việc tiến hành đánh giá bên thứ hai và thứ ba.

 

Lợi ích của khóa học

 

✓   Công ty của bạn sẽ có nguồn lực và quy trình nội bộ riêng để có thể kiểm tra Hệ thống quản lý an toàn thông tin nhằm đánh giá và cải thiện việc tuân thủ ISO 27001:2013.
   Bạn sẽ đạt được chứng chỉ chuyên môn xác nhận kiến ​​thức và kỹ năng của bạn về việc lãnh đạo một nhóm trong quy trình đánh giá ISMS, bất kể loại hình doanh nghiệp của bạn.
✓   Đánh giá hiệu quả sẽ cải thiện việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp bạn để đáp ứng nhu cầu bảo mật thị trường và quản trị doanh nghiệp.

 

Đối tượng tham dự

 

 1. Điều này dành cho những người tham gia xác minh ISMS tuân thủ ISO 27001:2013, trong một doanh nghiệp thuộc bất kỳ loại hình nào.
 2. Các vai trò chuyên môn khác nên tham gia khóa đào tạo bao gồm:
 3. Quản lý bảo mật thông tin
 4. Quản lý công nghệ thông tin và bảo mật doanh nghiệp
 5. Giám đốc quản trị công ty
 6. Người quản lý rủi ro và tuân thủ
 7. Tư vấn bảo mật thông tin

 

Điều kiện tiên quyết

 

Chúng tôi đặc biệt khuyên các sinh viên tham dự nên có kiến ​​thức trước về hoạt động của Hệ thống quản lý và đặc biệt là các yêu cầu của ISO 27001:2013. Đối với những ai chưa có nền tảng kiến thức này, chúng tôi khuyến khích bạn tham gia khóa học nhận thức ISO 27001 của chúng tôi.

 

Nội dung khóa học

 

 1. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể giải thích:
 2. Mục đích và lợi ích kinh doanh của ISMS, các tiêu chuẩn, kiểm soát và chứng nhận của bên thứ ba là gì?
 3. Đánh giá viên cần có vai trò và kỹ năng gì để lập kế hoạch, tiến hành, giao tiếp và theo dõi một cuộc đánh giá ISMS, theo ISO 19011:2018, Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

 

Đề cương chi tiết

 

Ngày thứ nhất

 1. Giới thiệu về bảo mật thông tin
 2. Lợi ích của ISMS - hệ thống quản lý an toàn thông tin
 3. Bộ tài liệu ISO 27000
 4. Tiêu chuẩn ISO 27001
 5. ISO 27001 phụ lục danh sách các đánh giá

Ngày thứ hai

 1. Điều khiển trong ISO 27002
 2. Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS)
 3. Phương pháp luận đánh giá rủi ro an toàn thông tin
 4. Phân tích các biện pháp kiểm soát trong Tuyên bố về Khả năng áp dụng vì chúng liên quan đến việc xử lý rủi ro
 5. Các hoạt động giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá của tổ chức
 6. Tuân thủ pháp luật và tuân thủ
 7. Áp dụng tiêu chuẩn và phụ lục cho các tình huống

Ngày thứ ba

 1. Đánh giá hệ thống quản lý
 2. Các loại đánh giá
 3. Các phương pháp đánh giá
 4. Mục tiêu, phạm vi và tiêu chí đánh giá
 5. Rủi ro và cơ hội đánh giá
 6. Vai trò và trách nhiệm
 7. Kỹ thuật đánh giá
 8. Chu kỳ đánh giá

Ngày thứ tư

 1. Trưởng nhóm đánh giá
 2. Kế hoạch đánh giá
 3. Đánh giá kết hợp
 4. Tiến hành đánh giá
 5. Khai mạc cuộc họp
 6. Họp nhóm
 7. Bế mạc cuộc họp
 8. Báo cáo đánh giá
 9. Kiểm tra theo dõi

 

Đăng ký đÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ bạn với Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 27001:2013 - An toàn thông tin của chúng tôi.

            

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !