• 	Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018 - HTQL An toàn thực phẩm

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018 - HTQL An toàn thực phẩm

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Tổng quan khóa học

 

Có được sự tự tin để kiểm soát hiệu quả FSMS theo các kỹ thuật tốt nhất được quốc tế công nhận, thể hiện cam kết của bạn về an toàn thực phẩm. Khóa học này sẽ cho phép bạn củng cố kinh nghiệm trong ngành của mình và đóng góp vào sự cải tiến liên tục của doanh nghiệp của bạn.
Bạn sẽ hiểu các nguyên tắc và thực hành kiểm toán cốt lõi của FSMS, phù hợp với "Hướng dẫn cho Hệ thống Quản lý Kiểm toán" của ISO 22000 và ISO 19011.

 

Điểm nổi bật của khóa học

 

✔️Trong thời gian đào tạo, bạn sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện và tiến hành đánh giá thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ được hướng dẫn trong toàn bộ quy trình đánh giá, từ khi bắt đầu cho đến khi theo dõi.
✔️

Tìm hiểu cách mô tả mục đích của đánh giá ISO 22000 và đáp ứng chứng nhận của bên thứ ba, cũng như nắm bắt các nguyên tắc và thực hành đánh giá chính của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, phù hợp với ISO 22000:2018, bao gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể cho:

 

–   ISO 22000:2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - "Yêu cầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong chuỗi thực phẩm"

–   ISO / TS 22002-1: 2009 "Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm, phần 1 - Sản xuất thực phẩm"

✔️Có được các kỹ năng để lập kế hoạch, tiến hành, kết luận và theo dõi một cuộc đánh giá FSMS, nhằm thiết lập và cải thiện việc tuân thủ an toàn thực phẩm cũng như hiệu suất tổng thể của doanh nghiệp.

 

Khóa học được dành riêng cho ai?

 

Bất kỳ ai cần xác minh FSMS của doanh nghiệp.

 

Điều kiện tiên quyết

 

Bạn nên hiểu rõ về ISO 22000 và các nguyên tắc chính của FSMS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học nhận thức ISO 22000:2018 của chúng tôi. Nó cũng sẽ hữu ích nếu bạn đã tham gia một khóa học đánh giá nội bộ hoặc có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ hoặc đánh giá nhà cung cấp.

 

Chúng tôi cũng đề xuất kiến ​​thức sơ bộ về các nguyên tắc và khái niệm sau đây về quản lý an toàn thực phẩm:

 

1Thực hiện hoặc quản lý hệ thống quản lý trong bối cảnh ngành thực phẩm. Điều này bao gồm các chương trình như BRC, GLOBALGAP, FSSC hoặc các chương trình khác bao gồm các thành phần của hệ thống quản lý.
2Luật an toàn thực phẩm chính có liên quan (điều này có thể cụ thể đối với bối cảnh và vị trí của ngành công nghiệp thực phẩm của những người tham dự khóa học).
3Kiến thức về các chương trình tiên quyết được quy định trong ISO / TS 22002-1.
4Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho nông nghiệp (GAP), thú y (GVP), sản xuất (GMP), vệ sinh (GHP), chế tạo (GPP), phân phối (GDP) và thương mại (GTP) tùy thuộc vào phân khúc của chuỗi thực phẩm.
5Các nguyên tắc của HACCP do Ủy ban Codex Alimentarius xác định.
6Kiến thức về các yêu cầu của ISO 22000 hoặc tương đương có thể chấp nhận được, có thể đạt được bằng cách hoàn thành khóa học về Nhận thức ISO 22000:2018.

 

 

Nội dung khóa học

 

Bạn sẽ học cách:

 

 1. Mô tả mục đích của hệ thống và tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm, mục đích của cuộc đánh giá và chứng nhận của bên thứ ba
 2. Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch và thực hiện đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo định nghĩa của ISO 19011 (và ISO 22003 và ISO 17021 nếu có)
 3. Bạn cũng sẽ có được các kỹ năng để:
 4. Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để đạt được và duy trì sự phù hợp với ISO 22000 hoặc tương đương
 5. Có kiến ​​thức và công cụ cần thiết để thực hiện đánh giá tuân thủ ISO 22000 bằng cách xác định các điểm mạnh, các mối đe dọa và cơ hội cải tiến hệ thống.

 

Lợi ích của khóa học

 

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 

 1. Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 22000
 2. Giải thích các yêu cầu của ISO 22000 đối với việc thực hiện đánh giá
 3. Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá nhằm gia tăng giá trị thực
 4. Hiểu việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro vào các sản phẩm và quy trình, lãnh đạo và quản lý quy trình
 5. Tiếp thu các kỹ thuật đánh giá mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp
 6. Xây dựng lòng tin của các bên liên quan bằng cách quản lý các quy trình phù hợp với các yêu cầu mới nhất

 

Đăng ký đào tạo

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ bạn trong Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018 của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !