• 	Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 13485:2016 - An toàn trang thiết bị y tế

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 13485:2016 - An toàn trang thiết bị y tế

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Tổng quan khóa đào tạo

 

Khóa đào tạo này dạy các nguyên tắc chính và kỹ thuật đánh giá hiệu quả của Hệ thống quản lý An toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 và ISO 19011 - "Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý".
Các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn những người tham gia khóa học thông qua toàn bộ quy trình đánh giá, từ quản lý chương trình đánh giá đến truyền đạt kết quả đánh giá. Những người tham gia sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá Hệ thống quản lý An toàn trang thiết bị y tế nhằm thiết lập sự tuân thủ và cải thiện hiệu suất tổng thể của doanh nghiệp.

 

 

Lợi ích của khóa đào tạo

 

    Bạn sẽ xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 13485:2016
    Bạn sẽ có thể giải thích các yêu cầu của ISO 13485:2016 đối với việc áp dụng đánh giá
    Bạn sẽ lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động kiểm toán thành công, mang lại giá trị gia tăng thực sự cho doanh nghiệp
    Bạn sẽ hiểu việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
    Bạn sẽ có được các kỹ thuật kiểm toán mới nhất và sử dụng phù hợp
    Bạn sẽ xây dựng lòng tin của các bên liên quan bằng cách quản lý các quy trình phù hợp với các yêu cầu mới nhất
    Bạn sẽ hiểu cách đạt được chứng chỉ ISOPRO cho ISO 13485:2016

 

Nội dung khóa đào tạo

 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

 

  1. Có được các kỹ năng lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá theo ISO 19011
  2. Xác định mục đích và lợi ích của ISO 13485:2016
  3. Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, truyền đạt và theo dõi một cuộc đánh giá theo ISO 19011 (và ISO 17021 nếu thích hợp).

 

Khóa đào tạo dành riêng cho ai?

 

  1. Các chuyên gia chất lượng thiết bị y tế quan tâm đến việc thực hiện đánh giá của bên thứ nhất, bên thứ hai hoặc bên thứ ba
  2. Đại diện quản lý
  3. Giám đốc chất lượng, người quản lý và kỹ sư
  4. Chuyên gia tư vấn

 

Điều kiện tiên quyết

 

Những người tham gia khóa học phải có kiến ​​thức về tiêu chuẩn. Nếu bạn chưa có kiến ​​thức này, chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên tham gia khóa học Nhận thức ISO 13485:2016 của chúng tôi, nơi bạn sẽ có thể biết tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn, trước khi trở thành chuyên gia đánh giá.

 

Đăng ký đào tạo

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ bạn trong Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 13485:2016 của chúng tôi.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !