Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CÓ THỂ ĐÃ THAY ĐỔI KỂ TỪ CUỘC THAM QUAN CUỐI CÙNG CỦA BẠN VÀO TRANG WEB NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN CHỈ ĐỊNH BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, THÌ KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ISOPRO hiện được cung cấp miễn phí cho những người dùng đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Công ty có quyền thay đổi bản chất của mối quan hệ này bất kỳ lúc nào và sửa đổi các hướng dẫn và Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian khi Công ty thấy phù hợp. Người dùng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ bị hủy quyền truy cập và họ có thể bị cấm vĩnh viễn sử dụng Trang web và bất kỳ dịch vụ tương tác nào.

Người dùng nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện này theo định kỳ. Bằng cách sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù bạn có thực sự xem xét chúng hay không.

Việc truy cập Trang web sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản này, vui lòng không vào Trang web.

NGƯỜI DÙNG / ĐỐI TÁC THAM GIA

Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tôn giáo.

Không người nào dưới 13 tuổi được sử dụng Trang web mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các bậc cha mẹ và người giám hộ giám sát việc sử dụng Internet của con em họ. Việc sử dụng Trang web của bất kỳ người dùng nào sẽ được coi là đại diện cho người dùng từ 13 tuổi trở lên.

COOKIES

“Cookie” là các tệp dữ liệu nhỏ được mã hóa (chứa các tham chiếu đến thông tin ID người dùng do người dùng cung cấp và được lưu trữ trên máy chủ bảo mật của chúng tôi) có thể ghi vào ổ cứng của bạn sau khi bạn truy cập vào một trang web. Công ty sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn với chúng tôi.

THƯƠNG MẠI, BẢN QUYỀN & HẠN CHẾ

Trang web này và tất cả các tài liệu trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh, minh họa, bài đăng, clip âm thanh, video clip (“Tài liệu”) là tài sản của Công ty và các chi nhánh và người cấp phép của Công ty và là được bảo vệ khỏi sự sao chép và phổ biến trái phép bởi các bản quyền do Công ty sở hữu hoặc cấp phép và theo luật bản quyền, luật nhãn hiệu, các công ước quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được phép sao chép, biểu diễn, tạo các tác phẩm phái sinh từ, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào với bất kỳ Tài liệu nào từ ISOPRO hoặc bất kỳ trang web nào khác do Công ty sở hữu hoặc điều hành mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống hoặc tạo một bản sao của Tài liệu và các mục có thể tải xuống khác được hiển thị trên Trang web, miễn là các tài liệu đó không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, được phân phối cho các bên thứ ba hoặc được chào bán cho các bên thứ ba và thêm vào đó bản quyền và các thông báo khác có trong Tài liệu được giữ nguyên. Bất kỳ sửa đổi nào của Tài liệu, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc việc sử dụng Tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác đều cấu thành sự vi phạm bản quyền của Công ty và các quyền sở hữu khác. Việc sử dụng các Tài liệu này trên bất kỳ trang web nào khác hoặc môi trường máy tính nối mạng khác đều bị cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

LIÊN KẾT

Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào có thể được liên kết đến hoặc từ ISOPRO, hoặc bất kỳ bảng thông báo nào liên quan đến Công ty. Các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và bạn tự chịu rủi ro khi truy cập. Bất kỳ trang web nào khác được truy cập từ Trang web này đều độc lập với Công ty và Công ty không có quyền kiểm soát nội dung của trang web khác đó. Ngoài ra, một liên kết đến bất kỳ trang web nào khác không ngụ ý rằng Công ty xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web khác đó.

Trong mọi trường hợp, mọi tham chiếu đến bất kỳ bên thứ ba hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba sẽ không được coi là sự chấp thuận hoặc chứng thực của Công ty của bên thứ ba đó hoặc của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty quan tâm đến các vấn đề về quyền riêng tư đối với khách hàng của mình. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

NHẬN XÉT, KHIẾU NẠI VÀ CÂU HỎI

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về Trang web. Tuy nhiên, mọi nhận xét, ý tưởng, ghi chú, tin nhắn, đề xuất hoặc các thông tin liên lạc khác được gửi đến Trang web sẽ và vẫn là tài sản độc quyền của Công ty và chúng tôi có thể sử dụng tất cả các thông tin liên lạc đó theo bất kỳ cách nào, bao gồm sao chép, tiết lộ và xuất bản các thông tin liên lạc đó, tất cả mà không phải bồi thường cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến vi phạm Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !