• 	Dịch vụ Tư vấn - Chứng nhận ISO 13485 | Trang thiết bị y tế

Dịch vụ Tư vấn - Chứng nhận ISO 13485 | Trang thiết bị y tế

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Chi phí phù hợp, rõ ràng

tư vấn ISO 13485

 

♦   ISOPRO là tổ chức tư vấn ISO 13485 chuyên về triển khai và cải tiến hệ thống quản lý trang thiết bị y tế. Đăng ký ngay dịch vụ tư vấn ISO 13485 để được đặt lịch với chuyên gia của chúng tôi! 

 

♦   Là một công ty thành công, bạn cần có một hệ thống quản lý chất lượng cho các thiết bị y tế được thực hành tại công ty và được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 13485 để thực hiện các quy trình công việc và quy trình kinh doanh với hiệu quả cao nhất. Chúng tôi hướng dẫn và hỗ trợ công ty của bạn một cách có hệ thống trong quá trình giới thiệu Hệ thống quản lý của bạn theo ISO 13485 cho đến giai đoạn chứng nhận!

 

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ bạn trong lĩnh vực thiết bị y tế ISO 13485 về các chủ đề sau:

 

Tư vấn và hỗ trợ thiết lập hệ thống quản lý chất lượng của bạn theo ISO 13485
Tư vấn và hỗ trợ trong việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng:
Thực hiện và đánh giá đánh giá nội bộ của bạn (bên thứ nhất)
Thực hiện đánh giá nhà cung cấp của bạn (bên thứ hai)
Chuẩn bị và hỗ trợ cho đánh giá bên ngoài/đánh giá chứng nhận của bạn (bên thứ ba) hoặc đánh giá chứng nhận lại
Tư vấn về việc phát triển thêm hệ thống quản lý chất lượng của bạn theo ISO 13485
Hỗ trợ bên ngoài và quan tâm đến việc phát triển và duy trì thêm hệ thống quản lý chất lượng của bạn theo ISO 13485

 

Bạn có quan tâm đến lời khuyên và bạn muốn một đề nghị?

Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ doanh nghiệp bạn!

Liên hệ: 0981059299

Email: contacts@isopro.edu.vn

 

Tư vấn về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485

 

Chúng tôi hướng dẫn và hỗ trợ các công ty một cách có hệ thống trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 13485 bằng cách cung cấp một chuyên gia tư vấn có năng lực về phương pháp và kỹ thuật. Chuyên gia tư vấn là người thường xuyên liên hệ với người chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ và người quản lý dự án nội bộ ISO 13485 của quý công ty trong suốt quá trình thực hiện dự án. Chúng tôi kiểm soát quá trình giải quyết vấn đề và lập kế hoạch cho quy trình về mặt tổ chức và phương pháp.
Trong quá trình tư vấn ISO 13485, chúng tôi đưa các phương pháp tiếp cận giải pháp và tài liệu mẫu hoàn chỉnh vào quy trình để đảm bảo kết quả nếu được yêu cầu. Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc theo dõi nhất quán các kết quả và kiểm soát liên tục việc đạt được các mục tiêu.
Chúng tôi rất vui được hỗ trợ và tư vấn cho bạn về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485 cho các thiết bị y tế trong công ty của bạn.
Khi giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485, chúng tôi luôn tính đến các giao diện với các quy định khác (môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, quy định của chuyên gia) và có thể tích hợp các quy định này theo mô-đun bất kỳ lúc nào như một phần của hệ thống tích hợp - IMS.

 

Tư vấn ISO 13485 về thực hiện đánh giá nội bộ (bên thứ nhất) & đánh giá nhà cung cấp (bên thứ hai)

 

Vì các công ty vừa và nhỏ nói riêng thường cần hỗ trợ trong việc thực hiện đánh giá quản lý chất lượng nội bộ đối với thiết bị y tế hoặc đánh giá nhà cung cấp bên ngoài, chúng tôi cung cấp cho bạn một đánh giá viên có năng lực.
Chuyên gia sẽ thực hiện đánh giá bên thứ nhất hoặc bên thứ hai cho bạn với sự khách quan cần thiết. Chuyên gia kiểm tra công ty hoặc nhà cung cấp - với sự hỗ trợ của các nhân viên tương ứng - bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra đánh giá để xác định các vấn đề trong quản lý chất lượng và lập kế hoạch các quá trình cải tiến.

 

Lời khuyên về việc phát triển hơn nữa HTQL chất lượng trang thiết bị y tế ISO 13485 của bạn

 

✔️
Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn hỗ trợ bên ngoài bổ sung để duy trì và phát triển thêm Hệ thống quản lý chất lượng của bạn.
 ◾   Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nhiều hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập cách đây nhiều năm đã mất hiệu lực. Tài liệu của hệ thống thường phát triển theo năm tháng mà không chú ý đến việc liệu nó có còn phù hợp với thực tế hay không. Số lượng lớn các tài liệu không còn được hiểu hoặc không được hỗ trợ bởi các nhân viên. Kết quả: Hệ thống không còn tồn tại!
 ◾   Ở đây, những người có trách nhiệm trong công ty - chẳng hạn như cán bộ quản lý chất lượng đối với các sản phẩm y tế - được yêu cầu phải ngăn chặn những nguy hiểm này bằng các biện pháp hữu hiệu hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp để loại bỏ các vấn đề cấp tính. Chúng tôi hỗ trợ bạn và những người có trách nhiệm của bạn đối phó với vấn đề này!
✔️
Hỗ trợ bên ngoài để duy trì và phát triển thêm hệ thống quản lý chất lượng của bạn theo ISO 13485:
 ◾   Giám sát và không ngừng phát triển thêm hệ thống quản lý chất lượng của bạn với sự phối hợp chặt chẽ với những người chịu trách nhiệm trong công ty của bạn - Chuyên gia tư vấn của chúng tôi thực hiện cải tiến quy trình với bạn và điều phối các hoạt động quản lý chất lượng của bạn.
 ◾   Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485 cho nhân viên của bạn thông qua các hướng dẫn thích hợp và đào tạo nội bộ.
 ◾   Thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu ISO 13485, giám sát các biện pháp khắc phục và phòng ngừa kết quả.
 ◾   Hỗ trợ chuẩn bị đánh giá bên ngoài (đánh giá chứng nhận hoặc giám sát) và hỗ trợ thông qua quá trình đánh giá.

 

Chuyên gia tư vấn ISO 13485 mà chúng tôi cung cấp luôn được đặc trưng bởi kiến ​​thức chuyên môn, kiến ​​thức ngành và tính khách quan. Bạn có thể chọn thời gian làm việc riêng theo nhu cầu của bạn.
 

Bạn muốn được tư vấn trong lĩnh vực quản lý chất lượng thiết bị y tế ISO 13485? ISOPRO rất vui khi được hỗ trợ bạn!

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0981059299

Email: contacts@isopro.edu.vn

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !