• 	Khóa đào tạo trưởng nhóm thực hiện ISO 27001:2013 - An toàn thông tin

Khóa đào tạo trưởng nhóm thực hiện ISO 27001:2013 - An toàn thông tin

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Tổng quan khóa đào tạo

 

✔️Trong khóa học này, các chuyên gia hướng dẫn của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập ISMS tuân thủ ISO 27001:2013 trong doanh nghiệp của bạn.
✔️Bạn sẽ biết cách tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và đánh giá tình trạng của các thông lệ quản lý an toàn thông tin hiện tại của tổ chức bạn, để chuẩn bị cho việc áp dụng ISMS.
✔️Chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và hiểu biết của mình về các thực tiễn liên quan đến việc tạo ra một hệ thống quản lý tuân thủ tiêu chuẩn điển hình. Điều này bao gồm việc học cách thiết lập các chính sách, quy trình và thủ tục cho ISMS của bạn.
✔️Ngoài ra, bạn sẽ tập trung vào việc phát triển các kỹ năng quản lý dự án của mình để dẫn dắt một nhóm triển khai ISMS trong công ty của bạn. 
✔️Một kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng và chứng chỉ Người thực hiện Trưởng nhóm ISOPRO sẽ được trao cho những người tham dự khóa học đã vượt qua khóa học.
✔️Tiếp theo, bạn sẽ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng công ty của bạn có thể thiết lập ISMS tuân thủ ISO 27001:2013.

 

Lợi ích của khóa học

 

✓   Doanh nghiệp của bạn sẽ biết những gì cần thiết để triển khai ISMS tuân thủ tiêu chuẩn
✓   Doanh nghiệp của bạn sẽ có thể áp dụng việc triển khai ISMS trên toàn công ty
✓   Việc triển khai đúng cách sẽ cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu riêng tư của doanh nghiệp bạn để đáp ứng nhu cầu bảo mật thị trường và quản trị công ty của bạn.

 

Đối tượng tham dự

 

–   Khóa học này phù hợp với những người tham gia tư vấn lãnh đạo cao nhất về việc giới thiệu ISO 27001:2013 trong một doanh nghiệp. Nó cũng được khuyến nghị đặc biệt cho những người có trách nhiệm lãnh đạo việc triển khai hệ thống ISMS trong một công ty hoặc đưa ra lời khuyên về chủ đề này.

 

–   Các vai trò chuyên nghiệp được đề xuất tham gia khóa học bao gồm:

 

 1. Quản lý bảo mật thông tin
 2. Quản lý bảo mật công ty và công nghệ thông tin
 3. Giám đốc quản trị công ty
 4. Người quản lý rủi ro và tuân thủ
 5. Tư vấn bảo mật thông tin

 

 

Nội dung khóa đào tạo

 

 1. Hệ thống quản lý an toàn thông tin - ISMS là gì?
 2. Tại sao quản lý bảo mật thông tin lại quan trọng đối với một doanh nghiệp
 3. Ưu điểm của Quản lý bảo mật thông tin là gì?
 4. Nền tảng của Quản lý bảo mật thông tin là gì?
 5. Các khái niệm và nguyên tắc chính trong ISO 27001:2013 là gì?
 6. Những thuật ngữ và định nghĩa nào được sử dụng trong tiêu chuẩn
 7. Các yêu cầu chính của ISO 27001:2013 là gì?
 8. Cách xác định một khuôn khổ điển hình và một Hệ thống quản lý an toàn thông tin để triển khai, tuân theo ISO 27001:2013, tuân theo chu trình Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động (PDCA)
 9. Cách tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của doanh nghiệp liên quan đến ISO 27001:2013
 10. Cách giải thích các yêu cầu ISO 27001:2013 từ góc độ triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp của bạn
 11. Cách thực hiện các yếu tố chính của ISO 27001:2013
 12. Các khái niệm về lãnh đạo và quản lý thay đổi doanh nghiệp là gì?
 13. Hiểu biết về quản lý dự án, chia sẻ kỹ năng, hỗ trợ và động lực trong quá trình thực hiện ISMS

 

ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với Khóa đào tạo trưởng nhóm thực hiện ISO 27001:2013 - An toàn thông tin của chúng tôi.

            

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !