• 	Đào tạo ISO 17025 | Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm

Đào tạo ISO 17025 | Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Đào tạo ISO 17025 | Hệ thống quản lý phòng thử nghiệmĐào tạo ISO 17025 được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 "Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn". Khóa đào tạo giúp nâng cao được năng lực kỹ thuật, quản lý của phòng thử nghiệm cũng như đảm bảo độ tin cậy và chính xác của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn. 

 

Mặc dù tiêu chuẩn có độ phức tạp cao, các chuyên gia của ISOPRO vẫn tiến hành đào tạo ISO 17025 bằng cách sử dụng các ví dụ đơn giản và dễ tiếp cận. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, nhưng không mô tả cách đạt được điều này. Trong suốt quá trình đào tạo ISO 17025, giảng viên chuyên gia của ISOPRO sẽ đi qua từng điều khoản của tiêu chuẩn cho người nghe và chỉ ra qua các ví dụ về cách ghi lại năng lực kỹ thuật của phòng thử nghiệm của bạn.

 

Khóa đào tạo ISO 17025 được cung cấp giải quyết tất cả các khó khăn và thách thức chính mà phòng thử nghiệm có thể gặp phải, cả trong giai đoạn thực hiện và trong hệ thống quản lý chất lượng hiện tại.

 

Các chương trình đào tạo ISO 17025

 

Các yêu cầu và cách tiếp cận ISO/IEC 17025:2017 để thực hiện chúng, đánh giá nội bộ ISO 17025.
Quản lý rủi ro như là cơ sở của hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, phương pháp quản lý rủi ro.
Ước tính độ không đảm bảo đo trong các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
Chuẩn bị cho việc công nhận và đánh giá trong các phòng thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017.
Quản lý quy trình trong các phòng thử nghiệm (dành cho người quản lý và người có trách nhiệm).
Chuẩn bị các tài liệu cho mục đích công nhận phòng thử nghiệm của cơ quan công nhận.
Đào tạo giám đốc đảm bảo chất lượng phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017.
Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và ISO 19011:2018.
Ước tính độ không đảm bảo đo trong quá trình xây dựng và chứng nhận các thủ tục đo lường.

 

Đối tượng cần đào tạo ISO 17025

 

Một trong những tiêu chí chính để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là năng lực của nhân viên. Do đó, tất cả nhân viên phòng thử nghiệm cần được đào tạo lý thuyết và có kỹ năng trong việc thiết kế, thực hiện và phát triển hệ thống quản lý và các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để được chứng nhận tại Tổ chức chứng nhận ISO.

 

Phòng thử nghiệm kiểm tra
Chịu trách nhiệm về hệ thống
Trung tâm đo lường
Đối với đánh giá viên
Đối với chủ doanh nghiệp
Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn
Giám đốc chất lượng
 

 

Lợi ích của việc đào tạo ISO 17025

 

Trong quá trình đào tạo của chúng tôi về ISO 17025, các chuyên gia của ISOPRO đưa ra lời khuyên và khuyến nghị thực tế để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

 

Trình độ phòng thử nghiệm   


Nghiên cứu các rủi ro để loại trừ khả năng thu được các kết quả thử nghiệm không đáng tin cậy.

    Năng lực cạnh tranh                       


Sự khác biệt có lợi của công ty trong thị trường khổng lồ cung cấp các dịch vụ phòng thử nghiệm.

Thực hiện các hệ thống chất lượng


Thực hiện quản lý tài liệu trong phòng thử nghiệm với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn.

     Nâng cao năng lực                     


Lấy chứng chỉ học tập với chủ đề khóa học cụ thể mà ứng viên đã thi.

 

Chứng chỉ đào tạo ISO 17025

 

–    Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ISO 17025, học viên làm bài kiểm tra về các chủ đề được đề cập trong khóa đào tạo và nhận chứng chỉ đào tạo ISO 17025.

 

–   Chứng chỉ đào tạo ISO 17025 có thể được in bằng 2 ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh), một chương trình đã được phê duyệt được đính kèm với chứng chỉ ISO 17025.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !