• 	Đào tạo ISO 15189 | Năng lực phòng xét nghiệm y tế

Đào tạo ISO 15189 | Năng lực phòng xét nghiệm y tế

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

Đăng ký đào tạo ISO 15189 tại ISOPRO để được xếp lớp ngay hôm nay!

 

Đào tạo ISO 15189   Đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 15189 cho phép bạn giảm thiểu những thiếu sót trong kiến ​​thức của nhân viên phòng thí nghiệm về các khía cạnh khác nhau của Hệ thống quản lý chất lượng; Lấy các ví dụ về tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Dạy quản lý phòng thí nghiệm các phương pháp thực hiện hệ thống chất lượng có cơ sở khoa học được phát triển cao, các phương pháp đánh giá năng lực của nhân viên, các quy trình đánh giá phương pháp phòng thí nghiệm, tổ chức các quá trình nội bộ và bên ngoài, kiểm soát chất lượng, tổ chức đánh giá nội bộ.

   Nếu phòng thí nghiệm muốn được công nhận là đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, thì phòng thí nghiệm đó cần phải đáp ứng các yêu cầu được nêu trong tiêu chuẩn này, bao gồm đào tạo ISO 15189 để phát triển nhân viên. Đạt được sự tuân thủ trong hệ thống chất lượng cho phép bạn từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu tuân thủ các yêu cầu của ISO 15189.

   ISOPRO cung cấp đào tạo cho các phòng thí nghiệm theo ISO 15189 trên khắp Việt Nam. Các chương trình đào tạo được phát triển bởi các chuyên gia thực hành trong lĩnh vực thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong các phòng thí nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực kiểm định và lĩnh vực hoạt động. Đào tạo về ISO 15189 từ ISOPRO luôn tính đến các sắc thái khác nhau trong các hoạt động của phòng thí nghiệm, mà học viên có thể gặp phải trong thực tế hoạt động của họ.

 

Chương trình đào tạo ISO 15189

 

Xác minh các phương pháp nghiên cứu
 Xác minh các phương pháp định lượng và định tính trong phòng thí nghiệm y tế.
Khái niệm cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 15189
 Xem xét các điều khoản chính của tiêu chuẩn và các phương pháp thực hiện tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm y tế.
Đánh giá độ không chắc chắn
 Đánh giá độ không chắc chắn trong các phòng thí nghiệm y tế.
Kiểm toán nội bộ
 Tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm y tế
Quản lý chất lượng trong y học. Hệ thống quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm y sinh

 

Đối tượng cần đào tạo ISO 15189?

 

Để tạo ra và vận hành thêm Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn ISO 15189, năng lực của nhân viên là rất quan trọng. Đối với tất cả nhân viên phòng thí nghiệm, cần phải được đào tạo lý thuyết và kỹ năng trong việc thiết kế, thực hiện và phát triển hệ thống quản lý và các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để được chứng nhận với Tổ chức chứng nhận ISO.

 

Trưởng phòng thí nghiệm y tế
Người quản lý chất lượng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe
Người quản lý chất lượng phòng thí nghiệm y tế
Bác sĩ, trợ lý phòng thí nghiệm
Đối với các chuyên gia phòng thí nghiệm y tế
Đối với đánh giá viên

 

Lợi ích của việc đào tạo ISO 15189

 

Các chương trình đào tạo của chúng tôi có tính đến đặc thù của việc đảm bảo chất lượng nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm y tế và được thiết kế để giúp các chuyên gia phòng thí nghiệm y tế làm quen với các khái niệm quản lý hiện đại cũng như cung cấp các công cụ thiết thực cho công việc.

 

Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng


Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng - An toàn bệnh nhân và chất lượng của toàn bộ chu trình dịch vụ xét nghiệm.

Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm


Áp dụng các nguyên tắc ISO 15189 - Giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa các quy trình của phòng thí nghiệm, thể hiện năng lực đánh giá.

Đánh giá phương pháp phòng thí nghiệm


Thẩm định/xác nhận các phương pháp phòng thí nghiệm y tế phù hợp với các quy trình đánh giá phương pháp hiện đại (CLSI, EFLM).

Tổ chức kiểm tra chất lượng


Thực hiện một hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ phòng thí nghiệm dựa trên cơ sở khoa học và đánh giá chất lượng bên ngoài.

 

Chứng chỉ đào tạo ISO 15189

 

•   Sau khi hoàn thành chương trình, người tham gia làm bài kiểm tra về các chủ đề được đề cập và nhận chứng chỉ đào tạo ISO 15189 - Kết quả của quá trình đào tạo và bài kiểm tra đã vượt qua thành công.

 

•   Chứng chỉ đào tạo ISO 15189 có thể được in bằng 2 ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh), một chương trình đã được phê duyệt được đính kèm với chứng chỉ đào tạo ISO 15189.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !