• 	Chương trình đào tạo 5 công cụ kiểm soát chất lượng theo IATF 16949:2016

Chương trình đào tạo 5 công cụ kiểm soát chất lượng theo IATF 16949:2016

ISOCERT cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

 

iconKhóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 công cụ kiểm soát chất lượng (5 Core tools) và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. 
iconHọc viên sẽ tham gia các bài tập tình huống, bài tập nhóm và bài kiểm tra mức độ nắm bắt, hiểu biết kiến thức về 5 công cụ kiểm soát chất lượng trong khóa đào tạo.

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

Sau khóa học các học viên sẽ:


   Hiểu rõ các khái niệm về thống kê.
   Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
   Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
   Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA.
   Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk.
   Có kỹ năng điều hành, thực hành MSA.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

–    Nhân viên thống kê, nhân viên kỹ thuật, nhân viên QA/QC, trưởng các bộ phận,

–    Thành viên trong hệ thống IATF 16949:2016 (ISO/TS16949).

–    Các cá nhân muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn IATF 16949 và 5 core tools.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

 • Giới thiệu tổng quan 5 công cụ cốt lõi

- Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao và kế hoạch kiểm soát (APQP)
- Quá trình phê duyệt sản xuất sản phẩm (hàng loạt) (PPAP)
- Mô hình sai lỗi tiềm ẩn và phân tích tác động (FMEA)
- Phân tích hệ thống đo lường (MSA)
- Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC).

 • Phân tích, giải thích từng công cụ.
 • Áp dụng thực tế từng công cụ.

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngày 1: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Giới thiệu APQP
 2. APQP là gì & tại sao cần áp dụng
 3. Đội đa chức năng
 4. Các bước triển khai sản phẩm mới
 5. Hồ sơ cần có cho phát triển sản phẩm mới
 6. Các giai đoạn APQP
 7. Giai đoạn 1:Hoạch định 
 8. Giai đoạn 2: Thiết kế sản phẩm
 9. Giai đoạn 3: Thiết kế quá trình
 10. Đầu ra của APQP
 11. Giai đoạn 4: Xác nhận giá trị sử dụng
 12. Giai đoạn 5: Xem xét & phản hồi
 13. Hồ sơ APQP
 14. Bản kiểm tra hồ sơ APQP.

 

 

Ngày 2: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Giới thiệu SPC
 2. Phòng ngừa & Phát hiện
 3. Nguyên nhân hệ thống & nguyên nhân đặc biệt
 4. Kiểm soát quá trình & năng lực quá trình
 5. Biểu đồ kiểm soát
 6. Lợi ích
 7. Các loại dữ liệu
 8. Xây dựng biểu đồ kiểm soát dạng biên thiên
 9. Thu thập số liệu vẽ biểu đồ Histogram
 10. Vẽ biểu đồ XR - Thực hành
 11. Phân tích biểu đồ XR
 12. Năng lực quá trình, tính toán giá trị Cpk, Ppk
 13. Hướng dẫn vẽ các biểu đồ biên thiên khác
 14. Biểu đồ XmR
 15. Biểu đồ Xs
 16. Xây dựng biểu đồ kiểm soát dạng thuộc tính
 17. Thu thập số liệu
 18. Vẽ biểu đồ p chart - Thực hành
 19. Tính toán năng lực quá trình 
 20. Hướng dẫn vẽ các dạng biểu đồ thuộc tính khác
 21. Biểu đồ dạng np
 22. Biểu đồ dạng U
 23. Biểu đồ dạng C

 

 

Ngày 3: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Giới thiệu MSA
 2. Hệ thống đo và chất lượng dữ liệu
 3. Biến động của hệ thống đo
 4. Tác động của sự biến động
 5. Vòng đời hệ thống đo
 6. Tiêu chí đánh giá hệ thống đo
 7. Các loại biến động
 8. MSA cho dữ liệu định lượng
 9. Thực hành tính toán các thông số của hệ thống đo lường
 10. Mức độ ổn đinh
 11. Xác định độ lệch
 12. Xác định độ tuyến tính
 13. Xác định GR&R
 14. MSA cho dữ liệu định tính
 15. Phân tích hệ thống đo lường định tính.
 16. Bài tập thực hành

 

 

Ngày 4: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Giới thiệu PPAP
 2. Quá trình PPAP
 3. Các hồ sơ cần thiết cho phê duyệt sản phẩm
 4. Nội dung của kế hoạch chất lượng và cách lập kế hoạch chất lượng
 5. Hồ sơ PPAP
 6. Hồ sơ, biểu mẫu PPAP
 7. Các yêu cầu của khách hàng
 8. Kế hoạch kiểm soát 
 9. Các yêu cầu của IATF 16949:2016
 10. Biểu mẫu kế hoạch kiểm soát
 11. Các loại kế hoạch kiểm soát điển hình

​​​​​​​

 

 

Ngày 5: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Giới thiệu FMEA
 2. FMEA là gì & tại sao cần áp dụng
 3. Hiểu cách đánh giá rủi ro và tính toán độ rủi ro cho các công đoạn sản xuất
 4. Phân tích bảng FMEA và đánh giá các sai lỗi thường gặp khi lập bảng FMEA
 5. Triển khai FMEA
 6. Cấu trúc & quá trình FMEA
 7. Đầu vào của FMEA
 8. Chức năng/yêu cầu & sai lỗi tiềm ẩn 
 9. Tác động sai lỗi tiềm ẩn/Điểm nghiêm trọng 
 10. Nguyên nhân tiềm ẩn/Điểm xuất 
 11. Biện pháp kiểm soát/Điểm phát hiện
 12. Thực hành lập FMEA
 13. Phân tích sai lỗi thường gặp khi lập FMEA.
 14. Ôn tập tổng kết

​​​​​​​​​​​​​​

 

ĐÀO TẠO

 

Hãy để các chuyên gia đào tạo ISOPRO của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với Khóa đào tạo 5 công cụ kiểm soát chất lượng theo IATF 16949:2016 của chúng tôi.​​​​​​​

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !