Chứng nhận ISO 9001 nhanh chóng trong 10 ngày - Có khả thi không?

Khả thi? "Có" - Có thể nhanh chóng chứng nhận ISO 9001. Chúng tôi biết vì chúng tôi đã nghiên cứu với 1 Tổ chức chứng nhận được công nhận điển hình như ISOCERT - Hài hòa cùng thịnh vượng và điều đó được thực hiện bằng cách làm việc với những khách hàng có khung thời gian hạn hẹp (ví dụ: sắp hết hạn thầu) để họ được chứng nhận trong 10 ngày - bao gồm cả đánh giá chứng nhận Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 từ Tổ chức chứng nhận được công nhận của BoA.

Có điều kiện? Vâng chắc chắn!

Đúng vậy, có một số điều kiện chính cần thiết để có thể đạt được chứng nhận ISO 9001 nhanh chóng trong vòng mười ngày. Đọc tiếp để biết thêm thông tin.

Các điều kiện cần thiết để được cấp nhanh Chứng nhận ISO 9001

Làm thế nào để nhanh chóng nhận được chứng nhận ISO 9001? Các điều kiện là:

1
Các quy trình phải tương đối dễ hiểu - không quá phức tạp.
 Các quy trình phức tạp mất nhiều thời gian hơn.
2
Nhóm Lãnh đạo Cấp cao phải hoàn toàn cam kết tập trung vào khách hàng, Quản lý Chất lượng, đạt được chứng nhận và cải tiến liên tục hoạt động kinh doanh.
 Điều này là một trong những điều kiện rất quan trọng để doanh nghiệp có thể nhanh chóng đạt được chứng nhận ISO 9001.
3
Doanh nghiệp chỉ nên hoạt động ở một địa điểm duy nhất.
 Khung thời gian mười ngày cho một công ty Quốc gia có nhiều địa điểm sẽ không khả thi.
4
Quyền truy cập không hạn chế đối với tất cả nhân viên.
 Điều này phải được cung cấp cho nhà Tư vấn đảm bảo chất lượng ISO 9001 để cho phép họ tham gia địa điểm thực, phát triển, xem xét và thực hiện QMS mà không bị gián đoạn hoặc chậm trễ.
5
Nhân viên phải đáp ứng kịp thời bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin nào mà Tư vấn ISO 9001 có thể có.
 Điều này có thể bao gồm việc xem xét và phê duyệt tài liệu và cập nhật các sổ đăng ký/tài liệu áp dụng với thông tin, ví dụ: Đăng ký Kiểm tra & Hiệu chuẩn thiết bị, v.v.
6
Tổ chức chứng nhận sẽ phải thực hiện đánh giá liên tục, nghĩa là đánh giá ISO 9001 Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 liên tục.
 Để làm được điều này, Tổ chức chứng nhận sẽ cần hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Tư vấn ISO trong việc thiết kế hệ thống quản lý để đáp ứng các yêu cầu của cả doanh nghiệp và ISO 9001 mà không có sự không phù hợp.
7
Chuyên môn và kinh nghiệm của đánh giá viên của Tổ chức chứng nhận.
 Tổ chức chứng nhận sẽ cần có chuyên gia đánh giá trong thời gian ngắn có thể thực hiện đánh giá hệ thống quản lý để đáp ứng các yêu cầu của Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý ISO 19011:2018
8
Tư vấn ISO 9001 có thể phải làm việc ngoài giờ/ngày cuối tuần để đảm bảo:
 Tài liệu được phát triển theo các yêu cầu, Báo cáo đánh giá nội bộ được hoàn thành và các mục hành động được giải quyết theo đó, các cuộc họp Đánh giá của Ban quản lý QMS được hoàn thành và cắt bỏ theo yêu cầu.

 

Tiến trình chứng nhận được theo dõi nhanh trong 10 ngày

Dưới đây là ví dụ về các bước có thể được sử dụng để đạt được chứng nhận ISO 9001 trong mười ngày, miễn là đáp ứng các điều kiện trên. Lịch trình:

1Quá trình áp dụng tiêu chuẩn kết hợp với 1 tổ chức tư vấn ISO 9001 giàu kinh nghiệm như ISOPRO
2Đánh giá nội bộ và đánh giá quản lý
3Báo cáo đánh giá nội bộ và các hạng mục hành động tồn đọng đã khắc phục
4Đăng ký chứng nhận ISO 9001 với Tổ chức chứng nhận được công nhận bởi BoA
5Giai đoạn 1 Đánh giá cơ quan chứng nhận
6Giai đoạn 2 Đánh giá cơ quan chứng nhận
7Tổ chức Chứng nhận Báo cáo Đánh giá & Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 được trao tặng!

 

Để quá trình chứng nhận ISO 9001 từ bước 4-7 diễn ra nhanh chóng trong 10 ngày, doanh nghiệp cần thực hiện tốt 3 bước từ 1-3. Bởi lẽ chỉ cần có 1 vài điểm chưa phù hợp đồng nghĩa bạn sẽ cần quay lại bước trước để khắc phục và kéo dài thêm thời gian của quá trình đánh giá chứng nhận.

Với các trường hợp bình thường cũng sẽ có khoảng 10 ngày kể từ sau quá trình đánh giá sự phù hợp hoặc sau quá trình khắc phục xong điểm chưa phù hợp để được trao giấy chứng nhận ISO 9001.

ISOPRO ở đây để giúp đỡ

Vì vậy, nếu bạn đang ở một vị trí khó khăn với thông báo trễ Đấu thầu thì các chuyên gia tư vấn ISO 9001 của chúng tôi có thể rút ra tất cả các điểm dừng và đảm bảo bạn được chứng nhận, nỗ lực hết mình trong việc trả lời thầu và hy vọng giành được hợp đồng mà bạn đang theo đuổi. Chúng tôi có thể giúp bạn được chứng nhận sau 10 ngày nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng tất cả các điều kiện trên. Nếu không thì chúng tôi vẫn có thể trợ giúp với một dòng thời gian đã điều chỉnh. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Đăng ký tư vấn ISO 9001: contacts@isopro.edu.vn | 0981059299

Lưu ý:

Chỉ vì bạn eo hẹp về thời gian không có nghĩa là bạn nên chấp nhận lựa chọn chứng nhận không được công nhận. Luôn kiểm tra Chứng nhận 9001 của bạn đã được BoA công nhận theo hướng dẫn này!

Danh mục

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !