Cây quyết định HACCP là gì?

Cây quyết định Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) là công cụ giúp bạn quyết định xem điểm kiểm soát mối nguy có phải là điểm kiểm soát tới hạn - CCP hay không. Điểm kiểm soát tới hạn (CCP) là một bước mà kiểm soát có thể được áp dụng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể loại bỏ hoặc ngăn chặn mối nguy về an toàn thực phẩm, vì vậy những điều này cho phép bạn giảm nó xuống mức có thể chấp nhận được.

Cây quyết định HACCP được sử dụng để làm gì?

Mục đích của cây quyết định HACCP là hỗ trợ đánh giá của nhóm và giúp bạn xác nhận xem liệu mối nguy có cần thêm các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm hay không. Cây quyết định không phải là yếu tố bắt buộc của HACCP nhưng chúng có thể hữu ích trong việc giúp bạn xác định xem một bước cụ thể có phải là CCP hay không.

Điều quan trọng là bạn phải xác định đúng CCPs để đảm bảo rằng thực phẩm được quản lý một cách hiệu quả và an toàn. Số lượng CCP trong một quy trình sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của quy trình và có bao nhiêu mối nguy hiểm.

Cần một khóa học?

Đào tạo HACCP của chúng tôi đảm bảo sự hiểu biết cho các nhà quản lý, giám sát và nhân viên về cách quản lý an toàn thực phẩm tại nơi làm việc và thực hiện một hệ thống quản lý dựa trên HACCP hiệu quả.

Khái niệm cơ bản về cây quyết định HACCP

Để sử dụng Cây quyết định HACCP một cách hiệu quả, bạn phải áp dụng cây này cho từng mối nguy ở mỗi bước quy trình. Đây đơn giản cây quyết định có ba câu hỏi chính mà bạn có thể trả lời có hoặc không. Cũng có thể có một số câu hỏi bổ sung ở giữa.

Lưu giữ nhật ký về cây quyết định bạn sử dụng và các phán đoán bạn đưa ra, bao gồm cả lý do biện minh cho câu trả lời cho mỗi câu hỏi được hỏi là rất quan trọng. Nó sẽ cho phép bạn phân tích và lặp lại sơ đồ nếu có vấn đề phát sinh.

Cây quyết định Codex

Alimentarius Commission Codex phát triển để hài hòa các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, hướng dẫn và quy phạm thực hành, cung cấp các ví dụ sau đây của một cây quyết định CCP:

Có 5 câu hỏi và khá đơn giản để sử dụng:

Cây quyết định HACCP là gì?

Thiết lập các giới hạn tới hạn

Theo FSA, giới hạn tới hạn là “giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất đối với biện pháp kiểm soát tại CCP để ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm mối nguy xuống mức có thể chấp nhận được. Nó phân tách sản phẩm được chấp nhận (an toàn) với sản phẩm không được chấp nhận (không an toàn).”

Các giới hạn tới hạn này phải dành cho biện pháp kiểm soát và phải là:

  1. Có thể đo lường được
  2. Có thể quan sát được
  3. Có thể được giám sát một cách nhanh chóng

 

Một số giới hạn tới hạn có thể đã được xác định bởi luật pháp hoặc hướng dẫn của ngành.

Tiếp tục đánh giá

Bạn nên đảm bảo rằng Sơ đồ cây quyết định HACCP được xem xét và lặp lại nếu có những thay đổi trong công ty. Đây có thể là:

  1. Một thay đổi đối với quy trình được sử dụng
  2. Thành phần
  3. Các sản phẩm
  4. Công nghệ

 

Cây quyết định HACCP rất quan trọng trong quá trình áp dụng HACCP với doanh nghiệp thực phẩm như doanh nghiệp bạn. Doanh nghiệp nếu đang gặp khó khăn hãy chia sẻ và đăng ký dịch vụ tư vấn áp dụng HACCP của chúng tôi. Các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn.

Danh mục

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !