26 câu hỏi HACCP của bạn đã được trả lời

Tại ISOPRO, chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo vệ sinh thực phẩm cho nhiều đối tượng học viên ở các cấp độ khác nhau. Trong những năm qua, chúng tôi đã được hỏi rất nhiều câu hỏi về HACCP, nó là gì và tại sao nó tồn tại, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng có thể hữu ích khi đối chiếu một số câu hỏi đó cho bạn ở đây. Có rất nhiều thứ để nói, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu!

HACCP là viết tắt của từ gì và tại sao nó được sử dụng?

Câu hỏi HACCP phổ biến nhất là HACCP viết tắt của từ gì? HACCP là viết tắt của 'Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn' và là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận nhằm giúp các doanh nghiệp xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy gây ra rủi ro đáng kể đối với an toàn thực phẩm. Có một kế hoạch HACCP là cần thiết để ngăn chặn thực phẩm trở nên không an toàn cho người tiêu dùng sử dụng. Nó được áp dụng như nhau đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán lẻ thực phẩm.

HACCP được hình thành khi nào?

HACCP đã được sử dụng từ những năm 1960, mặc dù nó chỉ được xác định chính thức bởi Ủy ban Codex Alimentarius của Tổ chức Y tế Thế giới vào những năm 1990. Các doanh nghiệp thực phẩm được khuyên nên thực hiện một kế hoạch HACCP sau đợt bùng phát vi khuẩn E.coli ở Scotland vào năm 1996 và nó đã trở thành bắt buộc từ ngày 1 st tháng 1 năm 2006 với sự ra đời của Quy chế (EC) số 852/2004 về vệ sinh thực phẩm.

HACCP đến từ đâu?

HACCP ban đầu được dự định sử dụng như một hệ thống kiểm soát ở Hoa Kỳ để đảm bảo an toàn thực phẩm trong các sứ mệnh không gian có người lái đầu tiên của NASA. Nó có nguồn gốc từ những năm 1960 và nhằm mục đích đảm bảo rằng thực phẩm an toàn cho các phi hành gia tiêu thụ trước khi nó được đưa lên vũ trụ. Nó được thành lập bởi NASA, Công ty Pillsbury và Phòng thí nghiệm Quân đội Hoa Kỳ.

HACCP bắt đầu khi nào?

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP đã được sử dụng từ những năm 1960, mặc dù nó chỉ được đưa ra định nghĩa chính thức vào đầu những năm 1990 và được các doanh nghiệp thực phẩm khuyến cáo sử dụng sau năm 1996.

Các nguyên tắc HACCP là gì?

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP dựa trên 7 nguyên tắc chính:

  1. Tiến hành phân tích mối nguy
  2. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)
  3. Thiết lập các giới hạn tới hạn
  4. Thiết lập hệ thống giám sát việc kiểm soát CCP
  5. Thiết lập hành động khắc phục
  6. Thiết lập các thủ tục xác minh để xác nhận hệ thống đang hoạt động
  7. Thiết lập tài liệu.

Để thiết lập hệ thống HACCP và đảm bảo an toàn thực phẩm, mỗi nguyên tắc này phải được tuân thủ, giám sát và xem xét thường xuyên.

Điều kiện tiên quyết HACCP là gì?

Các chương trình tiên quyết là một loạt các biện pháp kiểm soát cơ bản cần thiết để sản xuất thực phẩm an toàn. Điều kiện tiên quyết là những điều cơ bản của vệ sinh thực phẩm và phải có trước khi có thể thực hiện đầy đủ hệ thống HACCP. Không có số lượng điều kiện tiên quyết HACCP nhất định - số lượng sẽ phụ thuộc vào cơ sở kinh doanh thực phẩm cá nhân của bạn. Ví dụ bao gồm các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm chéo, các quy trình vệ sinh và các biện pháp kiểm soát dịch hại.

Những lợi thế của thực hiện HACCP là gì?

Đây có lẽ là câu hỏi HACCP nhận được nhiều câu trả lời nhất. Việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên HACCP đảm bảo bạn đang tuân thủ Quy định Vệ sinh an toàn thực phẩm. Một hệ thống HACCP thành công cũng sẽ ngăn ngừa các sự cố tốn kém về an toàn thực phẩm, giúp bạn tránh được các hành động pháp lý và thu hồi sản phẩm, ngăn chặn nhu cầu tiêu hủy kho, bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp và tăng niềm tin của khách hàng.

Ai sử dụng HACCP?

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP được sử dụng trong tất cả các loại hình cơ sở thực phẩm, bao gồm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán lẻ thực phẩm và sản xuất thực phẩm. HACCP là một hệ thống được quốc tế công nhận và các nguyên tắc được áp dụng ở các quốc gia trên thế giới, bao gồm Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Úc và Viễn Đông.

Kế hoạch HACCP là gì?

Lập kế hoạch là điều cần thiết để đảm bảo rằng hệ thống HACCP của bạn sẽ hoạt động hiệu quả và hiệu quả. Kế hoạch HACCP có thể là tuyến tính (trong đó mỗi sản phẩm trong doanh nghiệp thực phẩm của bạn có kế hoạch HACCP riêng, theo dõi sản phẩm từ đầu đến cuối) hoặc theo mô-đun (trong đó mỗi giai đoạn của quy trình sản xuất thực phẩm có kế hoạch HACCP riêng, ví dụ như phân phối, bảo quản và sự chuẩn bị).

Khi nào cần có kế hoạch HACCP?

Nếu bạn sở hữu một cơ sở kinh doanh thực phẩm (ăn uống, bán lẻ hoặc sản xuất) thì khi bạn áp dụng, thực hiện và duy trì một quy trình lâu dài dựa trên các nguyên tắc Codex HACCP và đạt chứng nhận phù hợp HACCP, doanh nghiệp bạn sẽ được miễn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm. Kế hoạch HACCP là cần thiết đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc mọi quy mô, mặc dù các phiên bản ít phức tạp hơn có sẵn cho các cơ sở nhỏ hơn.

Làm thế nào để một kế hoạch HACCP có thể được thực hiện tốt nhất?

Thực hiện kế hoạch HACCP có nghĩa là đưa các biện pháp kiểm soát an toàn vào thực tế để kế hoạch HACCP trở thành một hệ thống HACCP hoạt động đầy đủ. Kế hoạch HACCP có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cách tiếp cận 'bao trùm' (trong đó kế hoạch được áp dụng cho toàn bộ hệ thống thực phẩm) hoặc cách tiếp cận 'theo giai đoạn' (khi kế hoạch được áp dụng cho từng quá trình thực phẩm riêng lẻ).

HACCP có bắt buộc không?

Ở nước ta, HACCP không bắt buộc. Tuy nhiên chứng nhận HACCP có thể thay thế giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm. Và HACCP là bắt buộc với doanh nghiệp thực phẩm muốn xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trên thế giới.

HACCP nên được xem xét lại bao lâu một lần?

Hệ thống HACCP nên được xem xét thường xuyên, chẳng hạn như hàng năm, cộng với bất cứ khi nào có sự thay đổi đối với quá trình, thiết bị hoặc thành phần được sử dụng; nếu các mối nguy mới đã được xác định; và nếu có bùng phát ngộ độc thực phẩm, công ty phải thu hồi sản phẩm hoặc khiếu nại về an toàn thực phẩm khác.

Hồ sơ HACCP nên được lưu giữ trong bao lâu?

Nguyên tắc 7 của HACCP yêu cầu phải lưu giữ hồ sơ chính xác cho từng giai đoạn của hệ thống an toàn thực phẩm. Một số hồ sơ HACCP cần được lưu giữ lâu hơn những hồ sơ khác, nhưng nó phụ thuộc vào thời điểm bạn nghĩ là thời điểm thích hợp cho doanh nghiệp của mình. Không có thời gian ấn định hoặc thời gian tối thiểu hợp pháp về thời gian các hồ sơ HACCP phải được lưu giữ. Ví dụ: Bạn có thể chọn lưu hồ sơ về lịch trình làm sạch trong một năm và thông số kỹ thuật của nhà cung cấp trong ba năm.

Tôi có thể lấy chứng chỉ HACCP ở đâu?

Bạn có thể lấy chứng chỉ HACCP với khóa đào tạo HACCP của ISOPRO. Khóa đào tạo yêu cầu HACCP giúp nhân viên hiểu rõ trách nhiệm trong thực hiện HACCP của họ và các yêu cầu của HACCP là gì. Khóa học đánh giá nội bộ HACCP dạy cán bộ quản lý và giám sát cách đánh giá nội bộ sự tuân thủ hệ thống HACCP trong cơ sở thực phẩm.

Ai cần chứng chỉ HACCP?

Tất cả các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm, cộng với các nhà quản lý và giám sát chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện hệ thống HACCP, cần được đào tạo thích hợp để họ có đủ năng lực và kiến ​​thức. Việc đào tạo cũng cần được cung cấp cho các thành viên của nhóm HACCP. Đạt được chứng chỉ HACCP cho thấy rằng bạn đã học được cách lập kế hoạch, thực hiện và duy trì thành công một hệ thống HACCP hiệu quả tuân thủ luật pháp.

Chứng chỉ HACCP có hết hạn không?

Chứng chỉ đào tạo HACCP không có thời hạn sử dụng mặc dù bạn nên tham gia khóa đào tạo của mình 3 năm một lần để cập nhật luật và quy trình.

Mối nguy HACCP là gì?

Mối nguy HACCP là gì nhận được nhiều lượt thắc mắc trong list câu hỏi HACCP chúng tôi nhận được từ phía các doanh nghiệp. HACCP áp dụng cho tất cả các loại mối nguy về an toàn thực phẩm, bao gồm các mối nguy vật lý, hóa học, vi sinh vật và các mối nguy gây dị ứng. Nếu bất kỳ điều nào trong số này không được kiểm soát cẩn thận thì các sản phẩm thực phẩm có thể bị ô nhiễm và không an toàn cho người tiêu dùng sử dụng.

Điểm kiểm soát HACCP là gì?

Điểm kiểm soát tới hạn của HACCP là một giai đoạn trong quy trình HACCP nơi nó đã được xác định rằng các biện pháp kiểm soát là cần thiết để loại bỏ hoặc giảm thiểu mối nguy. Một 'giới hạn tới hạn' sau đó được thiết lập và nếu đạt được, hành động phòng ngừa được đảm bảo sẽ được thực hiện.

Giới hạn tới hạn trong HACCP là gì?

Giới hạn tới hạn là giá trị tối đa hoặc tối thiểu cần thiết cho biện pháp kiểm soát tại Điểm kiểm soát tới hạn nhằm ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm mối nguy về an toàn thực phẩm xuống mức có thể chấp nhận được. Giới hạn tới hạn tách sản xuất an toàn khỏi sản xuất không an toàn và thiết lập chúng là nguyên tắc 3 của HACCP.

Ví dụ về các biện pháp kiểm soát HACCP là gì?

Biện pháp kiểm soát là một hành động giúp loại bỏ hoặc ngăn chặn mối nguy về an toàn thực phẩm hoặc giảm xuống mức có thể chấp nhận được. Ví dụ bao gồm nấu chín kỹ, phát hiện kim loại, sàng và lọc, sử dụng thiết bị được cung cấp đã được phê duyệt, bảo trì theo kế hoạch để tách biệt thực phẩm sống, ăn liền và thực phẩm gây dị ứng.

Cây quyết định HACCP là gì?

Mục đích của cây quyết định là hỗ trợ đánh giá của nhóm và giúp bạn xác nhận xem liệu mối nguy có cần thêm các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm hay không. Bạn có thể tìm thấy giải thích và sơ đồ đầy đủ tại đây: Lời khuyên về cây quyết định HACCP.

Khi nào HACCP có thể được sử dụng trong chuỗi thực phẩm?

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên các nguyên tắc của HACCP nên được thực hiện tại tất cả các cơ sở sản xuất thực phẩm. Hệ thống HACCP xem xét tất cả các khía cạnh của sản xuất thực phẩm, từ việc mua các nguyên liệu ban đầu đến việc phân phối sản phẩm cuối cùng: 'Từ nông trại đến bàn ăn'. Các nhà sản xuất thực phẩm nên tham gia một khóa đào tạo về HACCP để tìm hiểu thêm về cách thực hiện các quy trình trong hoạt động kinh doanh của họ.

HACCP được sử dụng như thế nào trong ngành công nghiệp thực phẩm?

HACCP là quản lý an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận mà tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và sản xuất thực phẩm phải thực hiện. Nó là viết tắt của 'Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn'. HACCP có nghĩa là các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm cần phân tích các mối nguy tiềm ẩn đối với an toàn thực phẩm tại nơi làm việc, đưa ra các biện pháp kiểm soát và sau đó giám sát hệ thống để đảm bảo thực phẩm tiếp tục an toàn cho người tiêu dùng sử dụng.

Tại sao nhóm HACCP lại kiểm tra lò nướng?

Nhóm HACCP có thể kiểm tra các lò nướng trong cơ sở như một phần của phân tích mối nguy của họ và để tìm hiểu nơi nào cần có các biện pháp kiểm soát để duy trì an toàn thực phẩm. Lò nướng phải hoạt động ở nhiệt độ chính xác để đảm bảo thực phẩm được nấu chín kỹ: Nhiệt độ là điểm kiểm soát quan trọng cần phải được theo dõi.

HACCP có thể được sử dụng như thế nào trong ngành khách sạn?

Bất kỳ cơ sở nào xử lý, phục vụ, chế biến hoặc bán thực phẩm phải có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên các nguyên tắc của HACCP. Điều này bao gồm ngành khách sạn, nơi thức ăn có thể được chuẩn bị và phục vụ tại chỗ. Hệ thống HACCP cho các cơ sở phục vụ khách sạn cũng giống như bất kỳ cơ sở thực phẩm nào khác.

Bất kỳ câu hỏi nào khác?

Chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì? Có điều gì đó mà chúng tôi không đề cập ở 26 câu hỏi HACCP? Để lại câu hỏi của bạn trong phần bình luận!

Danh mục

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !