• 	Các khóa đào tạo ISO 13485:2016 - HTQL An toàn trang thiết bị y tế

Các khóa đào tạo ISO 13485:2016 - HTQL An toàn trang thiết bị y tế

ISOPRO cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Phương pháp đào tạo đa dạng

Doanh nghiệpCá nhân

♦   ISO 13485 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cho ngành sản xuất thiết bị y tế. Các khóa đào tạo ISO 13485 của ISOPRO có thể giúp bất kỳ tổ chức nào liên quan đến thiết kế, sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị y tế hiểu và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

 

♦   ISOPRO thiết kế chương trình đào tạo theo giai đoạn để phù hợp với hiện trạng của mọi doanh nghiệp, từ doanh nghiệp bắt đầu tìm hiểu để triển khai đến doanh nghiệp đang triển khai hoặc đã đạt chứng nhận ISO 13485, hoặc cho cá nhân muốn nâng cao trình độ về Hệ thống quản lý an toàn trang thiết bị y tế ISO 13485 cũng được trung tâm nghiên cứu đào tạo của ISOPRO thiết kế phù hợp.

 

♦   Việc của doanh nghiệp và cá nhân đơn giản là xác định xem mình đang ở giai đoạn nào để đăng ký các khóa học phù hợp. Đừng cố gắng làm tất cả một mình. Nếu bạn đang ở mức bắt đầu tìm hiểu và muốn áp dụng ISO 13485, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký cả 4 khóa đào tạo dưới đây.

 

Khám phá ngay các khóa học về Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế của chúng tôi:

 

Khóa học sốKhóa đào tạo
1Khóa đào tạo nhận thức Hệ thống quản lý an toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485
2Khóa đào tạo thực hiện Hệ thống quản lý an toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485
3Khóa đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý an toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485
4Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485

 

* Các khóa học được tổ chức linh hoạt: Tại trung tâm đào tạo của chúng tôi hoặc tại doanh nghiệp tùy thuộc vào đăng ký.

 

Thông tin ngắn gọn về các khóa đào tạo ISO 13485

 

Chủ đề của các khóa đào tạo Hệ thống quản lý An toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485 như sau:

 


1. Khóa đào tạo nhận thức HTQL an toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485

 

Khóa học này giúp bạn hiểu các yêu cầu của ISO 13485:2016. Bạn sẽ áp dụng và giải thích từng điều khoản của ISO 13485:2016 và biết điều gì khác biệt về tiêu chuẩn này so với ISO 9001 ... Tìm hiểu thêm

 


2. Khóa đào tạo thực hiện HTQL an toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485

 

Khóa đào tạo giới thiệu các khái niệm cần thiết để hiểu, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 13485 ... Tìm hiểu thêm                                                                                                  

 


3. Khóa đào tạo đánh giá nội bộ HTQL an toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485

 

Khóa học này nhằm mục đích để các đánh giá viên ISO 13485:2016 đủ điều kiện thực hiện đánh giá hiệu quả các thiết bị y tế của một doanh nghiệp ... Tìm hiểu thêm

 


4. Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng An toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485

Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng theo tiêu chuẩn ISO 13485 bao gồm một bài kiểm tra vào cuối kỳ để xác minh kiến ​​thức và năng lực của người tham dự. Khóa học sẽ tập trung vào việc hiểu tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 và sử dụng các hướng dẫn ISO 19011 về hệ thống quản lý đánh giá để đánh giá các quy trình của công ty theo những yêu cầu này ... Tìm hiểu thêm

 

 


 

Tại sao cần đào tạo về ISO 13485?

 

Việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn trang thiết bị y tế theo ISO 13485 cho công ty sản xuất thiết bị y tế của bạn sử dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016 có thể khó khăn. 
Cùng với việc tìm ra những gì cần phải làm trong doanh nghiệp của bạn để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và thực hiện các quy trình này, bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn có chương trình đào tạo để nhân viên của bạn hiểu họ cần làm gì và tại sao. Đào tạo về ISO 13485 có thể là một trong những nhiệm vụ ẩn lớn nhất bị lãng quên trong quá trình thực hiện Hệ thống quản lý an toàn trang thiết bị y tế.
ISOPRO mang đến các khóa đào tạo ISO 13485 quan trọng nhất mà bạn cần xem xét trong doanh nghiệp của mình: Khóa đào tạo nhận thức, triển khai, đánh giá nội bộ và khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng.

 

Yêu cầu đào tạo với ISO 13485

 

Theo ISO 13485:2016, tất cả nhân viên xử lý các quy trình chất lượng và các nhiệm vụ chuyên môn cần phải có các kỹ năng và năng lực cần thiết để thực hiện vai trò của họ. Năng lực có thể đạt được thông qua giáo dục, đào tạo, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm. Tiêu chuẩn yêu cầu những điều sau:

 

1Bạn phải ghi lại cách bạn sẽ xác định các kỹ năng, đào tạo và kinh nghiệm cần thiết cho mỗi người. Tiếp theo, các nhu cầu đào tạo phải được xác định, chẳng hạn như học kỹ năng kiểm tra. Tần suất đào tạo và cách thức tạo ra nhận thức cũng cần được ghi lại.
2Hồ sơ của tất cả các chương trình đào tạo, chẳng hạn như giấy chứng nhận tham dự, phiếu điểm danh, hoặc thậm chí kiểm tra kiến ​​thức, phải được duy trì. Thông thường, các bản ghi này được quản lý dưới dạng tệp nhân viên cùng với các chứng chỉ. Năng lực của giảng viên cũng được ghi lại thông qua việc lựa chọn tổ chức đào tạo được lập thành văn bản.
3Hiệu quả đào tạo phải được đánh giá, chẳng hạn như kiểm tra kiến ​​thức thông qua các kỳ thi, hoặc theo dõi các lỗi không phù hợp gây ra sau khi kiểm tra được thực hiện.
4Mỗi cá nhân tham gia vào một quá trình quan trọng cần phải nhận thức đầy đủ về mức độ phù hợp và tầm quan trọng trong công việc của mình cũng như tác động của nó đối với chất lượng sản phẩm và các mục tiêu chất lượng. Đối với một số kỹ năng, nên được đào tạo định kỳ để duy trì mức độ kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp.
5Bạn sẽ muốn thực hiện phương pháp đào tạo dựa trên rủi ro như một phương pháp tốt nhất. Rủi ro liên quan đến công việc càng cao, nhu cầu đào tạo càng cao. Cả việc đào tạo và kiểm tra tính hiệu quả phải tương xứng với rủi ro liên quan đến công việc của người đó. Tiêu chuẩn khuyến khích các nhà sản xuất xem đào tạo như một công cụ giảm thiểu rủi ro để hạn chế các lỗi do con người gây ra, sự sai lệch và không tuân thủ. Thông thường, nguyên nhân gốc rễ của sự không tuân thủ nhiều khả năng là do đào tạo không đầy đủ.
6Ngoài ra, ISO 13485 nhấn mạnh rằng có thể cần thiết phải cung cấp đào tạo cho người sử dụng cuối các thiết bị y tế do doanh nghiệp sản xuất. Có thể cần phải đào tạo như vậy để hướng dẫn người dùng sử dụng thiết bị một cách an toàn.

 

Giảng viên của khóa đào tạo

 

Chất lượng các Giảng viên của chúng tôi không chỉ thể hiện qua văn bằng mà còn qua kinh nghiệm thực tế đào tạo và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485.

 

Phương pháp đào tạo

 

Các khóa đào tạo này dựa trên cả lý thuyết và thực hành tốt nhất
Các bài giảng được minh họa bằng các ví dụ thực tiễn dễ hiểu và áp dụng
Các bài tập thực hành bao gồm đóng vai, thảo luận
Bài kiểm tra về thực hành tương tự bài kiểm tra chứng chỉ

 

Chứng chỉ sau đào tạo

 

Cuối mỗi khóa học, hiệu quả việc học sẽ được kiểm chứng với việc cấp chứng chỉ đào tạo ISO 13485. Nếu học viên không vượt qua được kỳ kiểm tra cuối cùng cũng sẽ được cấp 1 chứng chỉ tham gia đào tạo của ISOPRO.

 

Tại sao lại lựa chọn ISOPRO?

 

Ở Việt Nam, doanh nghiệp biết đến chúng tôi vì chúng tôi chuyên về đào tạo doanh nghiệp. Thành công của chúng tôi dựa trên bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, liên tục cập nhật và phát triển các phương pháp học tập.
Chúng tôi cung cấp một dịch vụ hoàn chỉnh: ISOPRO hỗ trợ công ty của bạn xác định những người cần được đào tạo và nhu cầu đào tạo của họ; Chúng tôi cùng bạn xây dựng dự án đào tạo phù hợp, chú trọng đến việc tối ưu hóa các khoản đầu tư và đảm bảo kết quả.

 

Liên hệ với chuyên gia ISOPRO ngay bây giờ để tìm hiểu thêm về các lợi ích của các khóa Đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 13485.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !