Bạn nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015

thực hiện và bước đi với tinh thần hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015

Tại sao Tổ chức của bạn nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ?

ISO 9001:2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã được chứng nhận ISO 9001.

Sau khi hiểu ISO 9001:2015 là gì và áp dụng nó, các tổ chức bất kể lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động nhận thấy rằng việc áp dụng  tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ:

• Tổ chức các quy trình

• Nâng cao hiệu quả của các quá trình

• Tiếp tục cải tiến

Bắt đầu với ISO 9001:2015 như nào?

Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 được khuyến khích chuyển sang phiên bản 2015 càng sớm càng tốt. Từ phiên bản cũ sang phiên bản mới bạn sẽ có thời gian một năm để chuyển đổi. Tuy nhiên thời hạn chuyển đổi sang phiên bản mới được Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Ủy ban ISO chấp thuận là ba năm kể từ ngày ban hành tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Điều này không chỉ áp dụng cho các tổ chức đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008, mà còn cho bất kỳ tổ chức mới thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

ISO 9001: 2015 bao gồm các điều khoản nào?

ISO 9001:2015 gồm có 10 điều khoản:

1.    Phạm vi áp dụng

2.    Tài liệu viện dẫn

3.    Thuật ngữ và định nghĩa

4.    Bối cảnh của tổ chức

5.    Sự lãnh đạo

6.    Hoạch định

7.    Hỗ trợ

8.    Điều hành

9.    Đánh giá kết quả hoạt động

10. Cải tiến

Từ điều khoản 1 đến điều khoản 3 là giới thiệu và viện dẫn các khái niệm tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015. Từ điều khoản 4 sẽ đi sâu và phân tích cụ thể của từng yêu cầu, từng tiết cụ thể mà mỗi doanh nghiệp thực hiện phải quan tâm.

PCDA Phân Bổ Theo Các Điểu Khoản ISO 9001:2015 như thế nào?

Trong bối cảnh của một hệ thống quản lý chất lượng, phương pháp khoa học của PDCA có thể được minh họa như sau.

 

1. PLAN (lập kế hoạch cho các quy trình này sẽ đạt được các mục tiêu)

2. DO (thực hiện kế hoạch, làm theo kế hoạch),

3.CHECK (đánh giá kiểm tra xác định mức độ đạt được mục tiêu của kế hoạch đã thực hiện),

4.ACT (hành động khắc phục để thực hiện cải tiến kế hoạch để cải thiện hiệu suất như mong muốn). Nếu hiệu suất cần được cải thiện thì cần phải có hành động khắc phục để cải thiện hệ thống.  Nếu hiệu suất là chấp nhận được thì kế hoạch là tốt. Thực hiện theo kế hoạch.

Tinh thần cải tiến liên tục là tinh thần phát triển và công cụ của nó chính là PDCA. Thông qua công cụ PDCA này doanh nghiệp nắm bắt được từng vị trí, từng khâu, từng bước và mỗi cá nhân trong tổ chức phải thực hiện cải tiến như nào, chiều hướng nào.

Danh mục

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !