Khóa Đào Tạo Quản Lý Và Đánh Giá Rủi Ro Thiết Bị Y Tế Theo BS EN ISO 14971:2019

 • 	Khóa Đào Tạo Quản Lý Và Đánh Giá Rủi Ro Thiết Bị Y Tế Theo BS EN ISO 14971:2019
 • 	Khóa Đào Tạo Quản Lý Và Đánh Giá Rủi Ro Thiết Bị Y Tế Theo BS EN ISO 14971:2019
 • 	Khóa Đào Tạo Quản Lý Và Đánh Giá Rủi Ro Thiết Bị Y Tế Theo BS EN ISO 14971:2019
 • 	Khóa Đào Tạo Quản Lý Và Đánh Giá Rủi Ro Thiết Bị Y Tế Theo BS EN ISO 14971:2019
 • 	Khóa Đào Tạo Quản Lý Và Đánh Giá Rủi Ro Thiết Bị Y Tế Theo BS EN ISO 14971:2019

Khóa học: PUBLIC

Loại hình: Tư vấn doanh nghiệp

ISOCERT cam kết:

 

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

icon Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho quý học viên các nhận thức cơ bản về ISO 14971:2019 và tác động của tiêu chuẩn này đến sự thiết kế, phát triển, sản xuất và vòng đời của thiết bị y tế.

icon Khóa học đồng thời cung cấp cho nhà sản xuất thiết bị y tế các kiến thức về mối liên kết giữa ISO 14971:2019 và ISO 13485:2016 và MDR 2017/745.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham dự khóa tập huấn, học viên có khả năng:
✓ Xác định các yêu cầu chính của ISO 14971:2019
✓ Diễn giải và trao đổi các yêu cầu chính của ISO 14971:2019 đến với tổ chức
✓ Đạt được kiến thức về mối liên hệ giữa ISO 14971:2019 và ISO 13485 và MRD 2017/745
✓ Ứng dụng các hoạt động quản lý rủi ro cơ bản dành cho thiết bị y tế vào tổ chức.


 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Các thành viên giữ vai trò Đảm bảo chất lượng/Quy định/Kỹ thuật/Sản xuất có liên quan đến việc thiết kế, phát triển và sản xuất thiết bị y tế


NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Giới thiệu tiêu chuẩn EN ISO 14971:2019
 2. Thuật ngữ và định nghĩa
 3. Nội dung tiêu chuẩn EN ISO 14971:2019
 4. Thông tin về việc sản xuất và sau sản xuất
 5. Giải thích các Phụ lục

 


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


 
Ngày 1: Nội Dung Đào Tạo ngày 1 Gồm:

 1. Giới thiệu về tiêu chuẩn EN ISO 14971:2019
 2. Thuật ngữ và định nghĩa
 3. Nội dung của tiêu chuẩn
 4. Những yêu cầu tổng quát đối với quản lý rủi ro
 5. Quá trình quản lý rủi ro
 6. Trách nhiệm của lãnh đạo
 7. Chất lượng nhân sự
 8. Kế hoạch quản lý rủi ro
 9. Hồ sơ quản lý rủi ro


 

Ngày 2: Nội dung đào tạo ngày 2 gồm:

 

 1. Phân tích rủi ro
 2. Quá trình phân tích rủi ro
 3. Mục đích sử dụng và sự nhân biết tính chất liên quan an toàn của thiết bị y khoa
 4. Nhận biết các rủi ro
 5. Ước lượng các rủi ro đối với mỗi tình huống có mối nguy
 6. Đánh giá rủi ro
 7. Kiểm soát rủi ro
 8. Làm giảm bớt rủi ro
 9. Phân tích các ý kiến về kiểm soát rủi ro
 10. Thực hiện các biện pháp kiếm soát rủi ro
 11. Đánh giá rủi ro còn lại 
 12. Phân tích lợi ích/rủi ro
 13. Những rủi ro phát sinh từ nhũng biện pháp kiểm soát rủi ro
 14. Sự hoàn thành kiểm soát rủi ro
 15. Đánh giá rủi ro còn lại có thế chấp nhận được
 16. Báo cáo quản lý rủi ro
 17. Thông tin về việc sản xuất và sau sản xuất
 18. Giải thích các Phụ lục

 
 

CHI PHÍ KHÓA HỌC

- Chi phí: ………………../ 1 học viên
(Xin vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu)
Lưu ý: 
- Chi phí trên bao gồm học phí, chi phí chứng chỉ, ăn trưa, ăn nhẹ
- Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT


THỜI LƯỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO


- Thời lượng: 03 ngày    /2020
- Đia điểm đào tao: …………………………………………………………………………….
- Giảng viên và Ngôn ngữ đào tạo
- Giảng viên: ……………………………………………………………………………………
- Ngôn ngữ giảng dạy: 
 

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Họ tên bạn (*)

Số điện thoại liên hệ (*)

Email thoại liên hệ (*)

ajax-loader