Khóa Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 27001:2013

 • 	Khóa Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 27001:2013
 • 	Khóa Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 27001:2013
 • 	Khóa Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 27001:2013

Khóa học: PUBLIC

Loại hình: Tư vấn doanh nghiệp

ISOCERT cam kết:

 

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế

TỔNG QUAN KHÓA HỌC


iconKhóa học này nhằm cung cấp hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo các cuộc đánh giá Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin. An ninh thông tin hiện được công nhận là một quy trình kinh doanh quan trọng, nếu không được quản lý một cách chính xác và hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng. Cũng quan trọng như vậy, thiếu an ninh có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu. Các kỹ năng chuyên môn cao và kiến thức thực tế cần thiết để đánh giá khả năng của một tổ chức để quản lý tất cả các khía cạnh của an ninh thông tin là một trong những điều có thể học được.
iconKhóa học đổi mới kéo dài ba ngày này cung cấp một nền tảng vững chắc cho tất cả các khía cạnh của quy trình đánh giá. Theo từng bước, các học viên được dẫn dắt qua một chương trình có cấu trúc cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Khóa học sử dụng kết hợp giữa quá trình học tập tương tác và các hoạt động thực tế, cho phép các học viên hiểu được các hoạt động chính trong quá trình đánh giá.


MỤC TIÊU KHÓA HỌC

✓ Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:
✓ Kiến thức về :  Các nguyên tắc đánh giá theo ISO/IEC 27001:2013
✓ Kỹ năng: Bắt đầu cuộc đánh giá, Chuẩn bị và thực hiện các hoạt động đánh giá Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá. Hoàn thành cuộc đánh giá và thực hiện theo dõi sau đánh giá,  Đánh giá một HTQLANTT để thiết lập sự phù hợp theo ISO 27001


 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Bất cứ ai đang, hoặc sẽ, điều phối các hoạt động đánh giá nội bộ trong tổ chức; những người có trách nhiệm đánh giá Hệ thống quản lý an ninh thông tin; đánh giá viên hiện tại muốn ôn tập lại kỹ năng.


NỘI DUNG KHÓA HỌC

  
✓ Nhận thức về  ISO/IEC 27001
✓ Hệ thống quản lý và đánh giá HTQLANTT
✓ Đánh giá khóa học và câu hỏi cuối cùng


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Ngày 1: Nội dung đào tạo gồm:

 1. Nhận thức về ISO/IEC 27001
 2. Quản lý An ninh Thông tin (QLANTT) 
 3. Các thông tin cơ bản của ISO/IEC 27001 và
 4. ISO/IEC 27002 
 5. Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 6. Điều khoản 5: Sự lãnh đạo 
 7. Điều khoản 6: Hoạch định 
 8. Điều khoản 7: Hỗ trợ 
 9. Điều khoản 8: Thực hiện 
 10. Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện 
 11. Điều khoản 10: Cải tiến 
 12. Phản ánh và góp ý 

Ngày 2: Nội dung đào tạo gồm:

 

 1. Hệ thống quản lý và đánh giá HTQLANTT
 2. Năng lực, trách nhiệm và đặc điểm của đánh giá viên 
 3. Tam giác bằng chứng đánh giá 
 4. Các loại hình đánh giá 
 5. Các hoạt động đánh giá 
 6. Tạo lập một kế hoạch đánh giá 
 7. Các danh mục 
 8. Kỹ thuật đặt câu hỏi đánh giá: Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin
 9. Tiến hành cuộc họp khai mạc 
 10. Thực hiện đánh giá 


Ngày 3: Nội dung đào tạo gồm: 

 

 1. Kiểm tra kiến thức ngày 2
 2. Tài liệu làm việc 
 3. Thực hiện đánh giá 
 4. Sự không phù hợp và ghi nhận sự không phù hợp 
 5. Tạo lập báo cáo đánh giá: Chuẩn bị, phê duyệt và phân phối
 6. Thực hiện các hoạt động sau đánh giá 
 7. Đánh giá khóa học và câu hỏi cuối cùng


 
 

Chi phí khóa học

- Chi phí: ………………../ 1 học viên
(Xin vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu)
Lưu ý: 
- Chi phí trên bao gồm học phí, chi phí chứng chỉ, ăn trưa, ăn nhẹ
- Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT


Thời lượng và Địa điểm đào tạo


Thời lượng: 03 ngày    /2020
Đia điểm đào tạo: …………………………………………………………………………….


Giảng viên và Ngôn ngữ đào tạo


Giảng viên: ……………………………………………………………………………………
Ngôn ngữ giảng dạy: …………………
 

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Họ tên bạn (*)

Số điện thoại liên hệ (*)

Email thoại liên hệ (*)

ajax-loader