Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 45001:2018

 • 	Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 45001:2018
 • 	Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 45001:2018
 • 	Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 45001:2018
 • 	Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 45001:2018
 • 	Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 45001:2018

Khóa học: PUBLIC

Loại hình: Tư vấn doanh nghiệp

ISOCERT cam kết:

 

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế

TỔNG QUAN KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 45001:2018


icon BS ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn ISO đầu tiên giúp tổ chức quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) tại nơi làm việc cho người lao động và những người khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức. Nhiều doanh nghiệp đã đi tiên phong trong việc xây dụng và áp dụng và nhận được những lợi ích cụ thể từ hệ thống quản lý này cũng như giảm đến mức tối thiểu tai nạn nghề nghiệp, chi phí y tế cũng như nâng cao tinh thần làm việc của người lao động và xây dựng nền tảng bền vững tại doanh nghiệp, tạo niềm tin cho khách hàng.
iconKhóa học này sẽ giúp phát triển những kỹ năng cần thiết để học viên hiểu rõ lịch sử và quá trình hình thành của ISO 45001, các thuật ngữ và định nghĩa và cấu trúc cấp cao chuẩn của ISO. Thêm vào đó, học viên sẽ có kỹ năng để thực hiện một cuộc đánh giá cơ bản tình trạng hiện tại của tổ chức và triển khai thực hiện các nguyên tắc chính của ISO 45001 quà các hoạt động thiết thực. Cuối cùng học viên sẽ đạt được kỹ năng để bắt đầu một cuộc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện các hoạt động đánh giá, tạo lập và phân phối báo cáo và hoàn thành các hoạt động theo dõi sau đánh giá.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

✓ Sau khi tham dự khóa tập huấn, học viên có khả năng:
✓ Kiến thức về :Các hướng dẫn về quản lý hệ thống đánh giá theo Hướng dẫn của ISO 19011 về việc đánh giá các hệ thống quản lý, và ứng dụng của các hướng dẫn này trong việc đánh giá ISO 45001
✓ Kỹ năng: Bắt đầu cuộc đánh giá, Chuẩn bị và thực hiện các hoạt động đánh giá Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá. Hoàn thành cuộc đánh giá và thực hiện theo dõi sau đánh giá


 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Bất kỳ ai có liên quan đến việc đánh giá, duy trì, hoặc giám sát Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp


NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Giới thiệu lớp học, giảng viên, học viên và phân nhóm
 2. Nhận thức ISO 45000:2018
 3. Kỹ năng đánh giá nội bộ theo iso 45000:2018


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


 
Ngày 1: Nội dung đào tạo gồm:

 1. Giới thiệu lớp học, giảng viên, học viên phân nhóm
 2. Nhận thức ISO 45001:2018
 3. Mục đích của một Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp theo ISO 45001:2018
 4. Những khái niệm, điều khoản tiêu chuẩn quốc tế
 5. So sánh phiên bản BS OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018
 6. Yếu tố nào trong tiêu chuẩn liên quan đến cải tiến liên tục?
 7. Ý nghĩa của “sức khỏe" và “an toàn"?
 8. Các ví dụ làm rõ vấn đề


Ngày 2: Nội dung đào tạo gồm:


Kỹ năng đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018
Phần 1: Lập kế hoạch đánh giá:

 • Xác định Mục tiêu, Phạm vi & Tiêu chuẩn đánh giá
 • Chương trình đánh giá
 • Mô tả mục đích việc rà soát tài liệu
 • Chuẩn bị một bản kế hoạch đánh giá
 • Trách nhiệm của đánh giá viên

Phần 2: Thực hiện đánh giá:

 • Nắm rõ những Phương pháp & Kỹ thuật cần thiết cho buổi đánh giá
 • Họp mở đầu
 • Lấy mẫu đánh giá
 • Bằng chứng khách quan
 • Kỹ thuật phỏng vấn


Ngày 3: Nội dung đào tạo gồm:

 

 • Quy trình đánh giá
 • Các yêu cầu của đánh giá viên
 • Các phát hiện & Kết luận
 • Họp đoàn đánh giá


Phần 3: Báo cáo đánh giá:

 • Giải thích mục đích và đối tượng của buổi báo cáo đánh giá tổng kết
 • Nội dung của bản báo cáo đánh giá điển hình
 • Thực hành ghi chép một bản báo cáo đánh giá điển hình
 • Hoàn tất đánh giá
 • Kết thúc

Phần 4: kết thúc đánh giá & duy trì việc đánh giá


 
Chi phí khóa học

 

Chi phí: ………………../ 1 học viên
(Xin vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu)
Lưu ý: 
Chi phí trên bao gồm học phí, chi phí chứng chỉ, ăn trưa, ăn nhẹ
Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT


Thời lượng và Địa điểm đào tạo

 


Thời lượng: 03 ngày    /2020
Đia điểm đào tao: …………………………………………………………………………….


Giảng viên và Ngôn ngữ đào tạo


Giảng viên: ……………………………………………………………………………………
Ngôn ngữ giảng dạy: …………………………………………………………………………

 

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Họ tên bạn (*)

Số điện thoại liên hệ (*)

Email thoại liên hệ (*)

ajax-loader